Imieniny: Jaromira, Justa, Justyny

Wydarzenia: Światowy Dzień Raka Krwi

Małopolska

"Stwierdzone ryzyka są w chwili obecnej zażegnane"

 fot. si / fra3

- Zmiany w ustawie antyterrorystycznej, zwiększenie przepustowości dróg ewakuacyjnych w Brzegach, alternatywna łączność dla służb – to bardzo mocno zwiększa bezpieczeństwo w tych obszarach, gdzie państwo bierze na siebie odpowiedzialność – podsumował spotkanie rządowego zespołu ds. wizyty papieża Franciszka i ŚDM minister Paweł Majewski.

 

Na ponad trzygodzinnym spotkaniu wszystkie służby zaangażowane w organizację i zabezpieczenie Światowych Dni Młodzieży referowały stan przygotowań do największej imprezy w Polsce.

Minister Kempa poinformowała, że wojewodowie małopolski i śląski złożyli do 15 maja plany zabezpieczeń, które zostały poddane ocenie służb. - Dzisiaj chcemy rozwiać wszelkie wątpliwości – zapewniła minister. Poinformowała także o powołaniu specjalnej grupy roboczej, której zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa i minimalizacja ryzyka. Na czele zespołu stoi dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Marek Kubiak. - Naszym zadaniem jest dostrzeganie ryzyka, jego analiza i minimalizacja - powiedział podczas posiedzenia dyrektor Kubiak. - Stwierdzone ryzyka są w chwili obecnej zażegnane. Nasza grupa analizując zagrożenia wypracowuje rozwiązania, które są na bieżąco wdrażane – mówił dyrektor Kubiak.

O szczegółach minimalizacji ryzyka poinformował burmistrz Wieliczki Artur Kozioł. Jeżeli chodzi o wąskie gardła przy ewakuacji, trwa budowa mostów tymczasowych przez wojsko. Cztery są na ukończeniu. Z kolei województwo małopolskie buduje kolejne trzy mosty stałe: m.in. nad rzekami Zabawką i Serafą. Mają być gotowe do 10 lipca. Z powodu zagrożenia liniami wysokiego napięcia, cześć z nich jest przenoszona, część zostanie wyłączona, a część zabezpieczona dla bieżących potrzeb. Trwa proces zabezpieczania rzek oraz budowa drenaży, które odwodnią teren w przypadku intensywnych opadów. Dyrektor Kubiak powiedział, że ryzyko powodzi jest bardzo mało prawdopodobne, a w przypadku jego wystąpienia przygotowane jest miejsce rezerwowe. Według przeprowadzonych symulacji napełnianie i opróżnianie terenu ma trwać ok. 4 godzin, a w sytuacji zagrożenia 2 - 2,5 godzin.

Kwestiom bezpieczeństwa były poświecone także wystąpienia przedstawicieli ministra zdrowia, służbom podległym ministrowi bezpieczeństwa, służb mundurowych, cyfryzacji oraz infrastruktury.

Minister Kempa podkreśliła szczegolne zaangażowanie wojska. Prócz budowy tymczasowych mostów i pomocy Żandarmerii Wojskowej w kontrolach granicznych, wojsko będzie do dyspozycji w przypadku konieczności transportu powietrznego rannych. - W tym celu zapewniamy odpowiednią liczbę lekarzy, dwa samoloty CASA, śmigłowce MI-8 i SAR – mówił wiceminister obrony narodowej Bartosz Kownacki. Wojsko udostępni także 5 tys. namiotów i 9 tys. łóżek polowych dla pielgrzymów.

Nad bezpieczeństwem uczestników ŚDM w samym Krakowie czuwać ma kilkanaście tys. policjantów – podał zastępca Komendanta Głównego Policji Jan Lach. Wiceszef MSWiA Sebastian Chwałek wskazał, że w sumie w zabezpieczenie ŚDM zaangażowanych będzie 20 tys. policjantów, ponad 2,4 tys. strażaków, 800 funkcjonariuszy BOR i 1,5 tys. funkcjonariuszy Straży Granicznej. W sumie na działania służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo – policji, straży pożarnej i BOR - ma być przeznaczonych 76 mln zł.

W dniach 4 lipca – 2 sierpnia zostanie przywrócona kontrola na polskich granicach – poinformował wiceminister MSWiA Sebastian Chwałek. Odbywać się będzie na granicy, w wybranych portach lotniczych oraz morskich. Dodatkowe pasy odpraw zostaną wytyczne na przejściach granicznych z Ukrainą, gdyż stamtąd spodziewanych jest ok. 200 tys. pielgrzymów.

Za działania antyterrorystyczne odpowiadać będzie m.in. specjalna jednostka GROM.

Na autostradzie A4 zostaną utworzone specjalne nasypy, które będą służyć w przypadku ewakuacji. Odpowiednie służby będą w stanie wyłączyć z ruchu autostradę w przypadku zagrożenia. Także ze względów bezpieczeństwa zostaną wprowadzone strefy ograniczeń w ruchu lotniczym – wokół Krakowa, Warszawy i Częstochowy.

Na Polu Miłosierdzia w Brzegach oraz na Błoniach jest zapewniona łączność internetowa i telefonicza poprzez wybudowanie nowych stacji bazowych oraz sieci światłowodowych. Ekspert Urzędu Komunikacji Elektronicznej Piotr Durbajło zaznaczył, że dodatkowe stacje bazowe w Brzegach i na Błoniach mają przede wszystkim zapewnić dostęp do numerów alarmowych. Odpowiednie służby czuwają także nad przestrzenią internetową w przypadku zagrożeń cyberprzestępstwami.

Koordynator generalny Komitetu Organizacyjnego ŚDM biskup Damian Muskus zapewnił, że strona kościela nigdy nie lekceważyła kwestii bezpieczeństwa. Poinformował, że organizatorzy spodziewają się 1,5 – 1,8 mln uczestników mszy z papieżem Franciszkiem.

Niebawem premierę będzie miała aplikacja Pielgrzym, która oprócz funcji informacyjnych będzie zawierała wszystkie elementy służące bezpieczeństwu pielgrzymów i ułatwiające reagowanie w nieprzewidzianych sytuacjach.

Jak mówiła podczas posiedzenia szefowa zespołu, wobec tego, że część przygotowań wymaga działań zachodzących na kompetencje różnych resortów, uzyskiwany jest dodatkowy efekt. „To jest pierwszy przykład, gdzie powolutku – nie jest to łatwe – odchodzimy od Polski resortowej. (…) Udaje się między resortami nakładać te wszystkie przedsięwzięcia i ten efekt resortowości niwelować” - oceniła Kempa.

Posiedzenie zespołu odbyło się dzień przed wizytą w Krakowie przedstawicieli Watykanu, którzy zajmują się przygotowywaniem pobytu w Polsce papieża Franciszka.

;