Imieniny: Henryka, Wlodzimierza, Dawida

Wydarzenia: Dzień bez Telefonu Komórkowego

Jan Paweł II na dziś

Św. Jan Paweł II patronem Powiatu Tatrzańskiego

arcybiskup marek jędraszewski fot. Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej

– Mieszkańcy Podhala, a zwłaszcza mieszkańcy Powiatu Tatrzańskiego, noszą na swoich barkach i zaciągają szczególne zobowiązanie, aby iść pod prąd, do czystego źródła prawdy o człowieku, która tutaj, w górach, wydaje się tak blisko Pana Boga, przemawia tak przepotężnie – mówił abp Marek Jędraszewski w Zakopanem, gdzie w niedzielę ogłoszono św. Jana Pawła II patronem Powiatu Tatrzańskiego.

 

Uroczystości rozpoczęły się Mszą św. w Narodowym Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach. Ks. Marian Mucha SAC zwrócił uwagę, że dzisiejsza liturgia jest sprawowana przy tym samym ołtarzu, przy którym Jan Paweł II zrobił to dokładnie 24 lata temu, chociaż wówczas ołtarz ten był usytuowany pod Wielką Krokwią. Kustosz sanktuarium wyraził wdzięczność władzom samorządowym, że obrały św. Jana Pawła II patronem Powiatu Tatrzańskiego i podkreślił, że to wielkie zobowiązanie. – W tym wyraża się wola i pragnienie, by wartości głoszone przez cały pontyfikat Jana Pawła II jeszcze raz podjąć, nieść je, żyć nimi i dzielić się nimi z innymi – mówił ks. Marian Mucha. 

Na początku homilii abp Marek Jędraszewski zauważył, że kard. Karol Wojtyła papieskie imiona przejął po swoim poprzedniku. Albino Luciani z kolei pragnął nimi złożyć hołd, a jednocześnie nawiązać do swych dwóch wielkich, świętych poprzedników: Jana XXIII i Pawła VI. Oba te imiona nawiązują z kolei do dwóch Apostołów: św. Jana – umiłowanego ucznia Jezusa, który w swoich listach pisał o konieczności miłości między braćmi i św. Pawła –„nauczyciela narodów”, który miał ambicję głosić Chrystusa tam, gdzie jeszcze nikt o Nim nie słyszał. Arcybiskup zwrócił uwagę, że pontyfikat Jana Pawła I trwał bardzo krótko i dopiero jego następca urzeczywistnił przesłanie zawarte w tych imionach podczas jednego z najdłuższych w historii Kościoła pontyfikatów.

Metropolita krakowski podkreślił, że życie i pontyfikat Jana Pawła II głęboko wpisały się w to, co o sobie i o swojej apostolskiej działalności wyznał św. Paweł Apostoł w odczytywanym dziś w liturgii fragmencie Drugiego Listu do Koryntian: „uwierzyłem, dlatego przemówiłem”. Ojciec święty od Mszy inaugurującej pontyfikat głosił Chrystusa na wszystkich areopagach świata i pokazywał, że tylko On jest kluczem do zrozumienia godności i powołania człowieka.

Arcybiskup przypomniał, że dokładnie 30 lat temu, 6 czerwca 1991 roku, Jan Paweł II przebywał w Olsztynie w ramach swej czwartej pielgrzymki do ojczyzny odbywanej szlakiem Dekalogu – rozważał tam treść ósmego przykazania: „Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu”. Ojciec święty rozważania prowadził od strony pozytywnej podkreślając, że człowiek jest stworzony na obraz i podobieństwo Boga, a Chrystus powiedział o sobie, że jest prawdą. Stąd „całe ludzkie postępowanie poddane jest wymogom prawdy”.

– Jeśli człowiek żyje w prawdzie, staje się odblaskiem Boga. Jeżeli człowiek głosi prawdę, pokazuje swoją godność człowieka stworzonego na Boży obraz i Boże podobieństwo – komentował abp Marek Jędraszewski dodając, że Jan Paweł II nakreślił dramat ludzkiej wolności – wyboru przed którym stoi każdy z nas, cały polski naród, a także Europa. – Wybór albo za Chrystusem, który jest prawdą, albo przeciw Chrystusowi z wszystkimi tragicznymi następstwami tego wyboru polegającymi na zanurzaniu się w otchłani kłamstwa, nieprawdy i fałszu – mówił metropolita krakowski.

Arcybiskup zwrócił uwagę, że odejście od Chrystusa doprowadziło Europę do zniewolenia przez dwa totalitaryzmy w XX wieku. – Niestety, ten „rozstaj”, o którym mówił papież 30 lat temu w Olsztynie – albo z Chrystusem do wolności, albo od Chrystusa ku jeszcze większym zniewoleniom – znajduje dzisiaj coraz to nowe kształty i postaci, niekiedy prawdziwie dramatyczne – mówił abp Marek Jędraszewski. W tym kontekście przywołał raport, który jeszcze w czerwcu ma być głosowany w Parlamencie Europejskim. Jego autorem jest Chorwat Predrag Matić z Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów. Dokument został już zatwierdzony bezwzględną większością głosów przez Komisję Praw Kobiet i Równouprawnienia Parlamentu Europejskiego (FEMM).

Arcybiskup streścił tezy raportu, w którym ochronę życia ludzkiego od poczęcia nazywa się „pogwałceniem praw człowieka i formą przemocy ze względu na płeć”, a aborcję „prawem człowieka”. Postuluje się zniesienie prawa do sprzeciwu sumienia u personelu medycznego, by np. uniemożliwić lekarzom opowiadającym się za życiem sprzeciwianie się zabijaniu dzieci nienarodzonych, a odmowa przeprowadzenia aborcji ma być „traktowana jako odmowa opieki medycznej”. Autorzy raportu żądają także aborcji i antykoncepcji dla dziewcząt „bez względu na wiek” i bez zgody rodziców. Dokument zakłada również indoktrynację ideologią lobby LGBT i ideologią gender od poziomu szkoły podstawowej, bez konieczności informowania i uzyskiwania zgody rodziców oraz szeroki dostęp do operacji tzw. zmiany płci, w tym dla nieletnich, finansowanych w ramach publicznych systemów opieki zdrowotnej.

– Jaki wyrok na dzieci nienarodzone, ale także na kształt życia społecznego państw i narodów tworzących Unię Europejską zapadnie 23 czerwca? Wiele będzie zależało od sumienia europosłów, także naszych europosłów. Bardzo wiele będzie zależało – mówił arcybiskup apelując o modlitwę w intencji decydentów, aby zrozumieli, że „odrzucając Chrystusa i Jego prawo miłości porzucają człowieka i wydają go na łup ciemnych sił, aż po utratę życia”.

Metropolita krakowski zauważył, że wiele było motywów dla nadania patronatu św. Jana Pawła II Wielkiego Powiatowi Tatrzańskiemu. Było nim z pewnością osobiste umiłowanie Tatr i Podhala przez Karola Wojtyłę. Ale jednym z najbardziej istotnych argumentów było to, że Powiat Tatrzański „potrafił oprzeć się naciskom płynącym z Europy i nie przyjął tzw. ustawy przemocowej dbając z jednej strony o właściwe życie w ramach rodzin i całej społeczności, o wzajemny szacunek, o pomoc i solidarność, a z drugiej strony nie chcąc dopuścić, żeby tylnymi drzwiami mogła wkroczyć tutaj ideologia gender”. 

Arcybiskup przypomniał też hołd górali złożony Janowi Pawłowi II w Zakopanem pod Krokwią 6 czerwca 1997. Ojciec święty beatyfikował wówczas s. Marię Bernardynę Jabłońską i s. Marię Karłowską, a homilię poświęcił „geniuszowi kobiety”. – Trzeba wracać do geniuszu kobiety po to, by ratować u niektórych choćby resztki sumienia i poczucia odpowiedzialności za życie najbardziej bezbronnych i najbardziej niewinnych – mówił abp Marek Jędraszewski.

Metropolita odwołał się także do papieskiego wezwania o obronę krzyża. – Módlmy się, aby zwycięstwo krzyża było w naszym sposobie myślenia i postępowania bardzo wyraźne, bardzo jasne, także dla innych. Nie możemy wstydzić się krzyża dlatego, że on stoi na straży naszego człowieczeństwa i najbardziej autentycznego humanizmu. O łaskę mocy trwania przy krzyżu, a przez to przy człowieczeństwie powołanym na to, by być obrazem i podobieństwem Boga, błagajmy Pana dziejów i historii – zakończył arcybiskup.

Kustosz sanktuarium na Krzeptówkach poinformował, że został powołany komitet, który przygotuje jubileuszowe obchody 25-lecia pielgrzymki Jana Pawła II na Podhale (4-7 czerwca 1997 r.).

Przekazanie zgody Stolicy Apostolskiej na ustanowienie św. Jana Pawła II patronem Powiatu Tatrzańskiego nastąpiło na wspólnej Sesji Rady Powiatu Tatrzańskiego oraz Rad Gmin: Biały Dunajec, Bukowina Tatrzańska, Kościelisko, Poronin oraz Miasta Zakopane. Dr hab. Anna Mlekodaj, profesor Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu, wygłosiła wykład „Przesłanie Jana Pawła II do górali”. 

Abp Marek Jędraszewski w czasie swojego wystąpienia odwołał się do poezji Jana Pawła II. – Mieszkańcy Podhala, a zwłaszcza mieszkańcy Powiatu Tatrzańskiego, noszą na swoich barkach i zaciągają szczególne zobowiązanie, aby iść pod prąd, do czystego źródła prawdy o człowieku, która tutaj, w górach, wydaje się tak blisko Pana Boga, przemawia tak przepotężnie – mówił arcybiskup. – Europa zapomina o swoim źródle. My nie możemy zapomnieć. Dlatego życzę wszystkim odpowiedzialnym za życie nie tylko materialne, ale i duchowe tej ziemi, odwagi kroczenia pod prąd, po to żeby inni mogli z mieszkańców tej ziemi, z ich uporu w dążeniu do prawdy, do czystości brać dla siebie przykład, czerpać siłę. Proszę mi wierzyć, to dla wszystkich jest bardzo, bardzo potrzebne. Mówię to jako człowiek pochodzący z nizin – dodawał metropolita krakowski.

Dekret Kongregacji ds. Kultu i Dyscypliny Sakramentów odczytał kanclerz Kurii Metropolitalnej w Krakowie ks. Grzegorz Kotala. 

Głównym punktem obrad było podjęcie przez radnych uchwały o ustanowieniu św. Jana Pawła II patronem Powiatu Tatrzańskiego. Na uroczystym posiedzeniu została także podpisana umowa o współpracy pomiędzy powiatami Wadowickim i Tatrzańskim, której celem jest m.in. pielęgnowanie pamięci o św. Janie Pawle II.

Oceń treść:
Źródło:
;