Imieniny: Wincentego, Wodzislawa, Marcina

Wydarzenia: Dzień Czerwonego Kapturka

Uroczystości

 fot. wikipedia.org

1 czerwca Kościół czci św. Justyna, filozofa, apologetę i męczennika z II w.

 

O aktualności myśli św. Justyna w obecnych czasach relatywizmu i dyskusji o wartościach mówił podczas audiencji generalnej w Watykanie Benedykt XVI. Papież przypomniał, że święty był jednym z pierwszych apologetów chrześcijaństwa, którzy stawiali sobie za cel obronę nowej religii przed krytyką pogan i żydów oraz cel misyjny, propagowania wiary w zrozumiałym dla wszystkich języku.

Papież nawiązał do encykliki "Fides et ratio", w której Jan Paweł II napisał, że św. Justyn był "pionierem konstruktywnego dialogu wiary z myślą filozoficzną, nacechowanego co prawda ostrożnością i rozwagą, chociaż zachował on wielkie uznanie dla filozofii greckiej nawet po nawróceniu, twierdził stanowczo i jednoznacznie, że znalazł w chrześcijaństwie «jedyną niezawodną i przydatną filozofię»". Benedykt XVI zwrócił uwagę na fakt, że święty Justyn, filozof, zginął męczeńską śmiercią - został ścięty - za panowania cesarza Marka Aureliusza, również filozofa, do którego wystosował jedną z dwóch znanych nam swoich apologetyk. Zdaniem św. Justyna, Stary Testament i filozofia grecka to dwie drogi prowadzące do Chrystusa. Jego postać i dzieło świadczy o tym, że od samego początku Kościół zwrócił się ku filozofii i rozumowi, odrzucając religie pogańskie i ich fałszywe mity. "Św.Justyn widział, że zmierzch pogaństwa jest nieunikniony, był logiczną konsekwencją sprowadzenia religii do ceremonii i konwencji, które - dodał Benedykt XVI - moglibyśmy dziś przetłumaczyć jako moda kulturowa, moda czasu. W takich czasach, jak nasze, w których panuje relatywizm, nauka, jaką pozostawił nam św. Justyn, jest wciąż aktualna" - zakończył papież, cytując słowa starca z jego dzieła "Dialogus cum Tryphone Iudaeo": "Ty nade wszystko módl się, aby zostały ci otwarte bramy światła, albowiem nikt nie może zobaczyć ani zrozumieć, jeżeli Bóg i Jego Chrystus nie pozwolą mu zrozumieć".

Św. Justyn znany jest jako Justyn Męczennik . Urodził się ok. roku 100 w Sychem w Ziemi Świętej i zginął śmiercią męczeńską, ścięty mieczem, w Rzymie ok. 165 r.

Źródło:
;