Imieniny: Blazeja, Saturnina

Wydarzenia: Święto Straży Ochrony Kolei

Uroczystości

 fot. wikipedia.org

Czy Maria Magdalena była nawróconą, pokutującą prostytutką? 22 lipca Kościół wspomina "apostołkę apostołów".

 

Według biblijnej relacji Maria pochodziła z Magdalii - "wieży ryb" nad Jeziorem Galilejskim, ok. 4 km na północny zachód od Tyberiady. Jezus wyrzucił z niej siedem złych duchów (Mk 16, 9; Łk 8, 2). Odtąd włącza się ona do grona Jego słuchaczy i wraz z innymi niewiastami troszczy się o wędrujących z Nim ludzi.

Po raz drugi wspominają o niej Ewangeliści pisząc, że była ona obecna podczas ukrzyżowania i śmierci Jezusa (Mk 15, 40; Mt 27, 56; J 19, 25) oraz zdjęcia Go z krzyża i pogrzebu. Maria Magdalena była jedną z trzech niewiast, które udały się do grobu, aby namaścić ciało Ukrzyżowanego, ale grób znalazły pusty (J 20, 1). Kiedy Magdalena ujrzała kamień od grobu odwalony, przerażona, że Żydzi zbezcześcili ciało ukochanego Zbawiciela, wyrzucając je z grobu w niewiadome miejsce, pobiegła do Apostołów i powiadomiła ich o tym. Potem sama ponownie wróciła do grobu Pana Jezusa. Zmartwychwstały Jezus ukazał jej się jako ogrodnik (J 20, 15). Ona pierwsza powiedziała Apostołom o Chrystusie, że On żyje (Mk 16, 10; J 20, 18).

Nie wiemy, co św. Łukasz miał na myśli, kiedy napisał o Marii Magdalenie, że Pan Jezus wypędził z niej siedem złych duchów. Św. Grzegorz I Wielki utożsamiał Marię Magdalenę z jawnogrzesznicą, o której na innym miejscu pisze tenże Ewangelista (Łk 7, 36-50), jak też z Marią, siostrą Łazarza, o której pisze św. Jan, że podobnie jak jawnogrzesznica u św. Łukasza, obmyła nogi Pana Jezusa wonnymi olejkami (J 11, 2). Współcześni bibliści, idąc za pierwotną tradycją i za ojcami Kościoła na Wschodzie, uważają jednak, że imię Maria miały trzy niewiasty nie mające ze sobą bliższego związku. Dotąd tak w liturgicznych tekstach, jak też w ikonografii Marię Magdalenę zwykło się przedstawiać w roli Łukaszowej jawnogrzesznicy, myjącej nogi Pana Jezusa. Najnowsza reforma kalendarza liturgicznego wyraźnie odróżnia Marię Magdalenę od Marii, siostry Łazarza, ustanawiając ku ich czci osobne dni wspomnienia.

W liturgii Kościoła katolickiego święto św. Marii Magdaleny obchodzimy 22 lipca. Do 2016 roku dzień ten obchodzono, jako wspomnienie, ale na życzenie papieża Franciszka Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów wydała dekret ustanawiający święto. Maria Magdalena jest patronką zakonów kobiecych; Prowansji, Sycylii, Neapolu; dzieci, które mają trudności z chodzeniem, fryzjerów, kobiet, osób kuszonych, ogrodników, studentów i więźniów.

W kaznodziejstwie zdarza się, że utożsamia się ją z kobietą pochwyconą na cudzołóstwie (J 8,1-11) lub wspomnianą pokutującą niewiastą, prowadzącą w mieście życie grzeszne, uznawaną za prostytutkę (Łk 7, 36-50). Ewangelie nie potwierdzają tych uproszczeń. Natomiast to Maria była pod krzyżem Jezusa i to jej zmartwychwstały Chrystus polecił powiadomić apostołów o swoim zmartwychwstaniu. Dlatego nazywa się ją apostołką apostołów. Czy potrafię być wdzięczny Bogu za Jego miłosierdzie? Czy dzielę się swoją wiarą z innymi?

Źródło:
;