Imieniny: Mikołaja, Jaremy, Emiliana

Wydarzenia: Dzień Anioła

Pod oknem

Św. Stanisław, bł. Wincenty i św. Jan Paweł II to wychowawcy naszego narodu

konfesja świętego Stanisława fot. Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej

– Św. Stanisław, bł. Wincenty i św. Jan Paweł II to wychowawcy naszego narodu. Wszystko ukierunkowali w stronę jednej Prawdy - Jezusa - i w stronę Kościoła, którego stali się wiernymi sługami. Wołajmy z wiarą: święci i błogosławieni naszego narodu, módlcie się za nami! – mówił o. Augustyn Spasowicz OCist w ostatnim dniu nowenny ku czci św. Stanisława Biskupa i Męczennika. 

 

Mszy św. w dziewiątym dniu nowenny do św. Stanisława przewodniczył kanclerz Kurii Metropolitalnej ks. Grzegorz Kotala. Na początku powiedział, że w zebranych wzrasta wiara i nadzieja, gdy zbliżają się do wielkich, świętych tajemnic podczas sprawowanej Eucharystii.

W homilii o. Augustyn Spasowicz OCist przypomniał dialog św. Augustyna z Panem, w którym Jezus podkreślił, że jest drogą, prawdą i życiem. Jak sprawdzić, czy podąża się Chrystusową drogą, która daje życie? – Nie żyć dla siebie samego. Człowiek, który przestaje służyć, usycha. Jeśli chcę być chrześcijaninem, kochać Boga, jeżeli chcę zostać świętym, to weryfikacją tego, czy jestem na drodze Jezusa jest właśnie to, czy chcę być sługą – podkreślił o. Augustyn Spasowicz OCist.

Do sług Bożych należeli bł. Wincenty i św. Stanisław. Św. Jan Paweł II w dniu swego ingresu do Katedry Wawelskiej mówił, że nie można do niej wejść bez drżenia i bez lęku, bo zawiera się w niej ogromna wielkość. Przyszły papież dodał, że wcześniejszego dnia pielgrzymował do grobu bł. Wincentego, by „nabrać oddechu”.

Zasługą bł. Wincentego było otwarcie drogi do kanonizacji św. Stanisława. Odbyła się ona trzydzieści lat po śmierci kronikarza. To bł. Wincenty jako pierwszy używał wobec św. Stanisława określeń „męczennik” oraz „święty”.  Cała tradycja hagiograficzna związana z biskupem ze Szczepanowa swój początek wzięła w dziele bł. Wincentego, a jako literacki inicjator kultu świętego, Kadłubek miał udział w kształtowaniu jednego z ważniejszych czynników zjednoczeniowych ówczesnej Polski. O. Spasowicz przywołał stworzony przez bł. Wincentego literacki obraz zabójstwa biskupa, na którego świętokradzkie ręce podniósł sam król.

– Św. Stanisław, bł. Wincenty i św. Jan Paweł II, to wychowawcy naszego narodu. Wszystko ukierunkowali w stronę jednej Prawdy: Jezusa i w stronę Kościoła, którego stali się wiernymi sługami. Wołajmy z wiarą: święci i błogosławieni naszego narodu, módlcie się za nami!” – dodał cysters.

Na zakończenie Eucharystii proboszcz ks. Paweł Baran podziękował o. Augustynowi Spasowiczowi OCist za trud przygotowania i wygłoszenia homilii. Wyraził także podziękowania Kapitule Metropolitalnej, Seminarium Duchownemu, duchownym, osobom konsekrowanym oraz wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji nowenny ku czci św. Stanisława. Na zakończenie podziękował również czcicielom św. Stanisława za ich obecność i modlitwę.

Źródło:
;