Imieniny: Wincentego, Wodzislawa, Marcina

Wydarzenia: Dzień Czerwonego Kapturka

Uroczystości

Św. Tomasz Apostoł

 fot. The Yorck Project 10.000 Meisterwerke der Malerei / wikipedia.or

3 lipca Kościół czci św. Tomasza Apostoła. Ewangelie wspominają o kilku ważnych wydarzeniach, w których Tomasz uczestniczy w pierwszej osobie. Św. Jan wspomina, że kiedy Jezus wybierał się do Betanii w pobliżu Jerozolimy i groziło Mu już śmiertelne niebezpieczeństwo, Tomasz wezwał innych apostołów: “Chodźmy także i my, aby razem z Nim umrzeć”. Wyraził w ten sposób całkowite oddanie i gotowość pójścia za Mistrzem nawet na śmierć.

 

Podczas Ostatniej Wieczerzy, na zapytanie Tomasza Jezus wygłosił słynną definicję: Ja jestem Drogą, Prawda i Życiem. W końcu to jemu po misterium Paschy, Chrystus pokazał swoje rany na znak zmartwychwstania. Święty ewangelizował tereny Syrii, Persji i Indii.

Jedną ze swych katechez poświęcił św. Tomaszowi we wrześniu 2006 roku papież Benedykt XVI. Ojciec Święty prezentując sylwetkę świętego Tomasza zwanego Didymos (Bliźniak) podkreślił, że dokonał on "najwspanialszego wyznania wiary w Nowym Testamencie jakim były jego słowa wypowiedziane do Chrystusa: "Pan mój i Bóg mój". Ojciec Święty wskazał na wagę błogosławieństwa Chrystusa, który podczas spotkania z Tomaszem powiedział: "Uwierzyłeś dlatego, ponieważ Mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli a uwierzyli."

Zdaniem Benedykta XVI postać świętego jest dla współczesnego człowieka ważna z trzech powodów: umacnia nas w naszych niepewnościach, każda wątpliwość może prowadzić do jaśniejącej pewności, a słowa wypowiedziane przez Chrystusa przypominają nam sens dojrzałej wiary i zachęcają do kontynuowania mimo trudności naszej drogi do Jezusa.

;