Imieniny: Wery, Honoriusza, Hieronima

Wydarzenia: Dzień Chłopaka

Pod oknem

Święcenie pokarmów na Rynku Głównym i pod Bazyliką Mariacką

poświęcenie pokarmów fot. Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej

Metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski poświęcił pokarmy wiernym zebranym na jarmarku wielkanocnym i pod Bazyliką Mariacką.

 

Podczas święcenia pokarmów dla uczestników jarmarku na Rynku Głównym w Krakowie, arcybiskup powiedział, że zebrani trwają przy wierze w Chrystusa. Św. Jan Paweł II, mówiąc o tajemnicy paschalnej, wskazywał, że dzięki zwycięstwu Jezusa nad śmiercią, grzechem, szatanem i złem, został zmieniony porządek przemijania. Idąc za Chrystusem, ludzie zdążają od śmierci do życia. To głęboka nadzieja, którą chrześcijanie głoszą światu i nią się dzielą. Przejawem wiary i nadziei jest święcenie pokarmów. Metropolita złożył zebranym życzenia pokoju, radości, poczucia braterstwa i solidarności oraz wsparcia i poprosił zebranych, by modlili się o pokój dla Ukrainy.

W czasie poświęcenia pokarmów dla mieszkańców Krakowa przy Bazylice Mariackiej, arcybiskup stwierdził, że przyniesione pokarmy mówią o zwycięstwie życia. Chrystus zmartwychwstając, wskazał drogę ludzkiej egzystencji. Człowiek jest skazany na przemijanie, ale jak pisał św. Jan Paweł II – „to przemijanie ma sens”. Metropolita złożył zebranym życzenia pokoju i radości, poprosił także, by pamiętać w modlitwie o Ukrainie, która zmaga się z najeźdźcą. – Proszę, byście dzisiejszego wieczoru, podczas przeżywania nocy paschalnej i jutrzejszego poranka, nie zapomnieli o tych, którzy walczą o życie i wolność na Ukrainie, ale także w innych miejscach naszego globu, dotkniętych konfliktami, przemocą i złem. Niech zmartwychwstały Chrystus przyniesie wszystkim pokój i radość – powiedział.

Źródło:
;