Imieniny: Gabriela, Anastazji

Wydarzenia: Dzień Niedźwiedzia Polarnego

Polska

święto policji fot. Krzysztof Stępkowski

Sprawiedliwość winna iść w parze z miłością – przekonywał podczas Mszy św. w stołecznej Bazylice Świętego Krzyża bp Wiesław Lechowicz, delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Policji. W przeddzień Święta Policji Ordynariusz Wojskowy przewodniczył Mszy św. w intencji funkcjonariuszy i pracowników formacji.

 

Msza św. rozpoczęła się od wprowadzenia Kompanii Reprezentacyjnej Policji oraz sztandaru Komendy Głównej Policji oraz odegrania hymnu państwowego. Czytania oraz wezwania modlitwy wiernych przygotowali funkcjonariusze. Oprawę muzyczną zapewniła Orkiestra Reprezentacyjna Policji oraz Chór Komendy Stołecznej Policji.

W homilii bp Wiesław Lechowicz nawiązując do przypowieści o chwaście i pszenicy, powiedział, że  „życie to nieustanne pole walki”. – Znajdujemy się w zasięgu działania dwóch siewców. Jesteśmy nieustannie obsiewani dwojakim ziarnem: życiodajnym słowem Jezusa, które przynosi owoc obfity, gdy słuchamy go i je pojmujemy, oraz nasieniem demona, które jest wrzucane do naszych serc i pomiędzy nas, gdy przestajemy czuwać i zmagać się z pokusami. Ta druga postawa prowadzi do bezprawia i sytuacji, gdy potrzebna jest zewnętrzna interwencja, by wrócić na drogę sprawiedliwości – powiedział. Dodał, że rolę przywracania na właściwą drogę spełnia na polu społecznym policja. – Dzisiaj dziękujemy Panu Bogu za wszystkich funkcjonariuszy policji, którzy z oddaniem oraz z narażeniem zdrowia i życia służą nam, troszcząc się, by na naszym ojczystym polu jak najmniej było chwastu, a jak najwięcej pszenicy; którzy stoją na straży prawa, pokoju i sprawiedliwości, a w gruncie rzeczy na straży miłości społecznej. Sprawiedliwość bowiem winna iść w parze z miłością – podkreślał.

Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Policji zwrócił uwagę, że dzisiejsze czytania ukazują Boga, który będąc sędzią sprawiedliwym jest też łagodnym, cierpliwym i miłosiernym ojcem: „Panie, Ty jesteś dobry i łaskawy, nieskory do gniewu” (Mdr 12,16-19). Tym samym zachęca nas, byśmy i my starali się naśladować Boga, łącząc troskę o sprawiedliwość z praktykowaniem miłości. To szczególne wyzwanie dla policjantek i policjantów – przekonywał bp Lechowicz.

Biskup polowy wyjaśnił, że w znaczeniu biblijnym „sprawiedliwość jest przede wszystkim rozumiana jako wypełnianie tego, co nakazuje sam Bóg”, a dopiero na drugim planie „pojmowana jest zarówno jako kara za nieposłuszeństwo, jak również jako wybawienie ludzi prawych od nieszczęść”. – Skoro sprawiedliwość oznacza przede wszystkim respektowanie prawa Bożego, a najwyższym prawem jest miłość, dlatego nie można oddzielać sprawiedliwości od miłości i miłości od sprawiedliwości – powiedział. Dodał, że Jezus umierając na krzyżu dał przykład miłości, która przenikała się ze sprawiedliwością. – Przez swoją śmierć wyzwolił człowieka i doprowadził go do pierwotnego przymierza z Bogiem – przypomniał.

Zdaniem bp. Lechowicza sprawiedliwość i miłość wzajemnie się uzupełniają, co widać między innymi na gruncie życia społecznego. – Sprawiedliwość nie jest w stanie przezwyciężyć wszelkich konfliktów istniejących w życiu społecznym, nie jest też w stanie zjednoczyć ludzkich serc wokół odpowiedzialności za wspólnotę. Tylko miłość jest gotowa służyć w pełni dobru wspólnemu w sposób bezinteresowny, tylko dzięki niej można rozwiązywać wszelkie trudności i konflikty pomiędzy członkami społeczności i pomiędzy całymi grupami – podkreślił. Zwrócił uwagę, że w tym świetle należy spojrzeć na wysiłki Kościołów w Polsce i na Ukrainie, służące pojednaniu narodu polskiego i ukraińskiego. – Nie chodzi o to, by zapomnieć, ale o to, by zrobić pierwszy krok ku pojednaniu, czyli bardziej dostrzegać to, co łączy niż to co dzieli – powiedział.

Biskup wyraził wdzięczność funkcjonariuszom i pracownikom policji, za ich odpowiedzialną i trudną służbę. – Dziękujemy Wam drodzy policjantki i policjanci, że staracie się kształtować życie społeczne na gruncie sprawiedliwości i miłości, stojąc na straży prawa w duchu miłości, czyli służby konkretnemu człowiekowi – powiedział. Biskup przypomniał, że w ramach policji istnieje wiele inicjatyw będących świadectwem miłości i sprawiedliwości. Wymienił m.in. Fundację Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach, działalność Honorowych Dawców Krwi, akcje edukacyjne i prewencyjnego oraz liczne inicjatywy charytatywne. – Niech w tym kierunku podąża dalej wasza formacja. Módlmy się również za cale nasze społeczeństwo, by było oparte na filarach sprawiedliwości i miłości. Wtedy będziecie mieć może mniej pracy, ale za to więcej satysfakcji. Niech zatem Bóg wspiera was swym błogosławieństwem, a w naszym społeczeństwie niech wzrasta liczba ludzi rozumiejących waszą rolę i ceniących waszą służbę dla dobra wspólnego! – zachęcał bp Lechowicz.

Eucharystię koncelebrowało grono kapelanów Ordynariatu Polowego oraz duszpasterzy policji z kapelanem Komendy Głównej ks. Wojciechem Juszczykiem SAC. We Mszy św. uczestniczył gen. insp. Jarosław Szymczyk, Komendant Główny Policji, jego zastępcy, funkcjonariusze i pracownicy policji z rodzinami.

Przed błogosławieństwem gen. insp. Jarosław Szymczyk podziękował bp. Wiesławowi Lechowiczowi za sprawowaną Eucharystię, a kapelanom policji za opiekę duszpasterską nad funkcjonariuszami i pracownikami policji. Za pośrednictwem radia złożył życzenia policjantom i policjantkom.

24 lipca 1919 r. Sejm przyjął ustawę o Policji Państwowej, która działała do II wojny światowej. Po wojnie – 7 października 1944 r. – Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego formalnie powołał Milicję Obywatelską, która faktycznie istniała już od dwóch miesięcy na terenach zajętych przez Armię Czerwoną. 6 kwietnia 1990 r. Sejm rozwiązał MO, a na jej miejsce powołał policję. Obecnie służy w niej około 100 tys. funkcjonariuszy, co czyni ją największą formacją mundurową w Polsce.

Źródło:
;