Imieniny: Mariki, Benity, Eustachego

Wydarzenia: Dzień Księgowego

Małżeństwo

Sympozjum naukowe „Biorę sobie ciebie za żonę/męża. Co dzisiaj mają na myśli narzeczeni?”

arcybiskup jędraszewski na sympozjum fot. Joanna Adamik | Archidiecezja Krakowska

W Auli Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy w Krakowie przy ul. Stradomskiej 4 metropolita Marek Jędraszewski otworzył sympozjum naukowe „Biorę sobie ciebie za żonę/męża. Co dzisiaj mają na myśli narzeczeni?”, zorganizowane przez Wydział Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

 

Przybyłych gości powitał ks. prof. dr hab. Tomasz Rozkrut, Dziekan WPK UPJPII. Podkreślił, że celem sympozjum jest próba spojrzenia na współczesną mentalność, która towarzyszy małżeństwom zawieranym w Kościele.

Arcybiskup Marek Jędraszewski zaznaczył, że temat obecnego sympozjum jest niezwykle ważny. Odwołał się do dzieła J. P. Sartre’a „Byt i nicość”, w którym francuski myśliciel zakwestionował istnienie ludzkiej natury jako trwałego konstruktu, stwarzając podstawy ateistycznego egzystencjalizmu. – Dzisiaj, w dobie dekonstrukcji, zwraca się uwagę na to, co jest teraz. Odcina się przeszłość i myślenie o przyszłości.

Metropolita zauważył, że „życie chwilą” prowadzi do hedonizmu i próby wyeliminowania cierpienia. Stwarza to paradoks, w którym współczesny człowiek stara się być sobą, jednocześnie uciekając od własnej tożsamości. – O jakiej tożsamości można mówić, kiedy nie ma przeszłości i przyszłości? Kiedy ucieka się od wszelkich decyzji, które rzutują na przyszłość i są konsekwencją przeszłości?

Zaistniała sytuacja sprzyja ucieczce od odpowiedzialności i podejmowania zobowiązań, a także kryzysowi małżeństwa. Rodzi to mentalność, którą arcybiskup nazwał „mentalnością sklepikarza”- w trudnej chwili właściciel sklepu zamyka swoją działalność i otwiera ją ponownie w nowych, korzystniejszych warunkach. – To są problemy, z którymi mierzymy się w wielu wymiarach duszpasterskich. Jest to na pewno poważny problem, gdy chodzi o prawo kanoniczne i to wszystko, co stanowi niezbędny warunek, aby związek małżeński był ważny.

Głos zabrał również ks. dr hab. Antoni Świerczek, prorektor UPJPII, który odwołując się do przemówienia Benedykta XVI, zwracał uwagę na poważne rozeznanie swojego powołania przez narzeczonych. Zacytował również papieża Franciszka, który podkreślał, że czas narzeczeństwa jest momentem szczególnej inicjacji do przyjęcia sakramentu małżeństwa. – Jedno i drugie stwierdzenie kolejnych papieży wpisuje się w problematykę, która zamiarem organizatorów jest tematem tego sympozjum: „Biorę sobie ciebie za żonę/męża. Co dzisiaj mają na myśli narzeczeni?”. Tak postawiony temat można odczytać dwojako. Po pierwsze: co narzeczeni mają na myśli i do tego dostosować treść i poziom przygotowania do małżeństwa. Po drugie: o co powinien zadbać Kościół, aby narzeczeni rzeczywiście byli świadomi tego, jaką podejmują decyzję i jakie pociąga ona za sobą konsekwencje?

Oceń treść:
Źródło:
;