Imieniny: Tekli, Boguslawa, Linusa

Wydarzenia: Dzień Spadającego Liścia

Z Bogiem

Szkoła Zimowa Instytutu Tertio Millennio

Do 6 lutego trwa rekrutacja na kolejne edycje Szkoły Zimowej. Na XXXIX Szkołę, która odbędzie się od 20 do 25 lutego, zaproszeni są studenci, natomiast XL, odbywająca się w dniach 25.02-01.03, przeznaczona jest dla doktorantów i absolwentów do 30 roku życia.

 

Szkoła Zimowa to unikalne seminarium wyjazdowe poświęcone aktualnym wydarzeniom religijnym, kulturalnym i politycz-
nym rozważanym w kontekście katolickiej nauki społecznej. Poprzez swoją formułę, na którą składają się wykłady, zajęcia warsztatowe i dyskusje, Szkoła stała się swoistą płaszczyzną konfrontacji poglądów i zdobywania wiedzy.

Ideą Szkoły Zimowej jest przybliżenie studentom oraz doktorantom katolickiej nauki społecznej, dbanie o rozwój świadomości obywatelskiej wśród młodzieży oraz rozwijanie debaty nad ważnymi problemami społecznymi, politycznymi, kulturalnymi, naukowymi i religijnymi. W jej trakcie uczestnicy będą mieli także możliwość podniesienia swych kompetencji w zakresie sztuki argumentacji i retoryki. Naszym celem jest dotarcie do szerokiego grona młodych ludzi, którzy będą mieli wpływ na rozwój społeczeństwa obywatelskiego opartego na wartościach.

W programie: warsztaty z katolickiej nauki społecznej z zakresu ekonomii, polityki i kultury, ponad 10 godzin wykładów prowadzonych przez uznanych specjalistów, debata oksfordzka oraz zwiedzanie Wadowic (wraz z Muzeum Dom Rodzinny Jana Pawła II) i Kalwarii Zebrzydowskiej.

Wykładowcami w tegorocznej edycji będą: Stanisław Cebrat, Bogusław Chrabota, Piotr Kraśko, Roman Kuźniar, Michał Lorenc, Jan Olbrycht, Ryszard Petru, Krzysztof Zanussi, Andrzej Zoll oraz Maciej Zięba OP - założyciel Instytutu Tertio Millennio.

Aplikacje na XXXIX i XL Szkołę Zimową przyjmowane będą tylko na podstawie formularza rekrutacyjnego. Rekrutacja na obie tegoroczne Szkoły trwa do 06.02, do godz. 24.00. O wynikach rekrutacji kandydaci na Szkoły Zimowe zostaną poinformowani indywidualnie drogą mailową w dniach 10-11 II 2015. Koszt uczestnictwa w XXXIX i XL Szkole Zimowej wynosi 160 zł i jest płatny po zakończeniu procesu rekrutacji, do 18 II 2015.

;