Imieniny: Heleny, Wieslawy, Ryty

Wydarzenia: Dzień Praw Zwierząt,

Dziedzictwo

Szopkarze krakowscy odebrali certyfikat UNESCO

wręczenie certyfikatów unesco fot. Danuta Matloch / mkidn.gov.pl

- Dziękuję bardzo szopkarzom za ich pracę. To dzięki Wam utrzymywana jest ta wspaniała wielopokoleniowa tradycja, która teraz stała się dobrem światowym – powiedziała wiceminister, Generalny Konserwator Zabytków prof. IH PAN Magdalena Gawin podczas uroczystości wręczenia certyfikatu wpisu szopkarstwa krakowskiego na listę UNESCO – Reprezentatywną Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego Ludzkości.

 

Wiceminister Gawin przekazała certyfikaty przedstawicielom szopkarzy krakowskich oraz Pełnomocnikowi Prezydenta Krakowa ds. Kultury Robertowi Piaskowskiemu i Zastępcy Dyrektora Muzeum Historycznego Miasta Krakowa Adamowi Świerzowi. W uroczystości uczestniczyli także m.in. prof. Sławomir Ratajski – Sekretarz Generalny Polskiego Komitetu ds. UNESCO, ambasador Krystyna Żurek z Departamentu Narodów Zjednoczonych i Praw Człowieka w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i dr hab. Katarzyna Smyk – Przewodnicząca Rady ds. Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego,

Szopkarstwo krakowskie zostało wpisane – jako pierwsze z Polski – na listę UNESCO – Listę Reprezentatywną Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego Ludzkości w grudniu 2018 r. podczas ostatniej sesji Międzyrządowego Komitetu ds. Ochrony Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego w Port Louis na Mauritiusie. Wniosek i film dołączony do wniosku zostały ocenione bardzo wysoko przez Ciało Ewaluacyjne, jako przykład stałego dialogu z depozytariuszami i zagwarantowania udziału depozytariuszy w procesie pisania wniosku i planu ochrony zjawiska.

Wpis szopkarstwa krakowskiego na listę UNESCO to niezwykle ważny, ale nie jedyny sukces Polski na forum międzynarodowym – w latach 2013-2017 nasz kraj był członkiem Komitetu Światowego Dziedzictwa, następnie w czerwcu 2018 r. został wybrany na 4-letnią kadencję do Międzyrządowego Komitetu ds. Ochrony Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego, a w grudniu 2018 r. – podczas 13. sesji na Mauritiusie – Polska została wybrana na wiceprzewodniczącego Biura 14. sesji, która odbędzie w Bogocie w Kolumbii w 2019 r.

Oceń treść:
;