Imieniny: Marka, Elzbiety

Wydarzenia: Dzień Ewakuacji

Pielgrzymki zagraniczne

Szwajcaria 5 – 6 VI 2004

Cel pielgrzymki: Spotkanie z młodymi katolikami Szwajcarii, którzy uczestniczyli w swym pierwszym krajowym zlocie. Hasłem papieskiej pielgrzymki było słowo „Wstań” (Łk 7,14) wypowiedziane przez Jezusa do młodzieńca w Nain. Najważniejsze przesłanie: W przemówieniu powitalnym Jan Paweł II m. in. mówił: „Obowiązek głoszenia Ewangelii każe mi wędrować drogami świata, aby ukazywać ją na nowo ludziom trzeciego tysiąclecia, a szczególnie młodym pokoleniom. Chrystus jest Odkupicielem człowieka! Kto w Niego wierzy i idzie za Nim, staje się budowniczym cywilizacji miłości i pokoju”. W czasie tej pielgrzymki Jan Paweł II spotkał się z 300-osobwą grupą członków Stowarzyszenia byłych Gwardzistów Szwajcarskich i ich rodzin. Podczas spotkania z młodzieżą Jan Paweł II m. in. mówił: „Ja również tak jak wy dzisiaj, miałem kiedyś 20 lat. Lubiłem sport, narciarstwo, teatr. Studiowałem i pracowałem. Miałem pragnienia i troski. To właśnie wtedy, przed tak wielu już laty, kiedy wojna, a następnie reżim totalitarny wyniszczały moją Ojczyznę, chciałem nadać mojemu życiu sens i tego sensu życia szukałem.. Odkryłem go, idąc za Panem Jezusem. (…) ‘Wstań!’. To słowo, które Pan powiedział do młodzieńca z Nain, rozbrzmiewa dziś z mocą w naszym zgromadzeniu, a skierowane jest do was, drodzy młodzi przyjaciele, chłopcy i dziewczęta, młodzi katolicy Szwajcarii! Papież przybył do was z Rzymu, aby wraz z wami jeszcze raz usłyszeć to wezwanie Chrystusa i niczym echo przekazywać je dalej”. Kończąc spotkanie Jan Paweł II raz jeszcze skierował do młodych następujące słowa: „Na początku (…) trzeciego tysiąclecia również wy, młodzi, jesteście wezwani, by głosić przesłanie Ewangelii świadectwem waszego życia. Kościół potrzebuje waszej energii, entuzjazmu i młodzieńczych ideałów, aby Ewangelia inspirowała życie społeczne i tworzyła cywilizację prawdziwej sprawiedliwości i miłości wolnej od dyskryminacji. Dziś w świecie, którym często brakuje światła i odwagi szlachetnych ideałów, tym bardziej nie można wstydzić się Ewangelii (por. Rz 1,16), lecz trzeba ją rozgłaszać na dachach (por. Mt 10,27). (…) Młodzi Szwajcarzy, w drogę! Pan idzie z wami. W waszych rękach niech będzie krzyż Chrystusa. Na waszych ustach, słowa Życia. W sercu, zbawcza łaska zmartwychwstałego Pana! Wstań! To Chrystus mówi do was. Słuchajcie Go!”.   źródło: www.janpawel2.pl
;