Imieniny: Anieli, Petroneli

Wydarzenia: Dzień Bociana Białego

Pielgrzymki zagraniczne

Togo, Wybrzeże Kości Słoniowej, Kamerun, Republika Środkowo-afrykańska, Zair, Kenia, Maroko 8 – 19 VIII 1985

Cel pielgrzymki: Spotkanie z wiernymi Kościoła katolickiego oraz umocnienie ich w wierze. Togo 8 – 10 VIII Najważniejsze wydarzenie: Pielgrzymkę tę charakteryzował ekumeniczny i międzyreligijny dialog. W pierwszym dniu pielgrzymki Jan Paweł II spotkał się z przedstawicielami wspólnoty muzułmańskiej i protestanckiej. Delegacja muzułmańska była tak onieśmielona spotkaniem z Janem Pawłem II, że pierwszy, który wygłosił przemówienie był papież. W odpowiedzi muzułmański delegat zapewnił, iż przyjazd papieża sprawił wszystkim mieszkańcom Toga wielką radość. Nazwał on Jana Pawła II Papieżem wszystkich ludzi. Życzliwie także przyjęli papieża kapłani religii tradycyjnych, którzy modlili się, prosząc Boga tęczy o błogosławieństwo dla niego. Papież w swoich przemówieniach podkreślał, aby kontynuować proces inkulturacji, a także zwracał uwagę na konieczność życia w duchu Ewangelii i w zgodzie z własną tożsamością, szanując swoje dziedzictwo, tak aby być „autentycznym Afrykaninem i autentycznym chrześcijaninem”. Wybrzeże Kości Słoniowej 10 VIII Cel pielgrzymki: Poświęcenie katedry św. Piotra w Abidżanie. Najważniejsze wydarzenie: Papież przybył do tego kraju z kilkugodzinną wizytą, podczas której poświęcił nową katedrę św. Piotra. Kamień węgielny pod jej budową poświęcił Jan Paweł II podczas swej pierwszej wizyty w tym kraju w 1980 r. Kamerun 10 – 14 VIII Najważniejsze przesłanie: Jan Paweł II w przemówieniach nawiązywał do aktualnych problemów lokalnego Kościoła i kraju. Przypominając naukę Kościoła na temat małżeństwa zwrócił uwagę na czynniki, które zagrażają współczesnej rodzinie. Wezwał władze do przestrzegania sformułowanej przez Stolicę Apostolską Karty Praw Rodziny. Podczas jednej ze Mszy udzielił święceń prezbiteratu 16 diakonom. W homilii mówiąc o roli i zadaniu kapłanów, nawiązał do obchodzonej 50. rocznicy święceń pierwszych 8 kameruńskich kapłanów. Podczas kolejnej Mszy papież udzielił ok. 100 katechumenom sakramentu chrztu św., bierzmowania i I Komunii św. Republika Środkowoafrykańska 14 VIII Najważniejsze przesłanie: W przemówieniu powitalnym papież nawiązał do rozpoczętej 80 lat temu (1905 r.) ewangelizacji tego kraju. Centralnym wydarzeniem była Msza św. podczas której w homilii papież wezwał wiernych, aby angażowali się w życie swego narodu zgodnie z duchem Ewangelii. Demokratyczna Republika Konga (d. Zair) 14 – 16 VIII Cel pielgrzymki: Beatyfikacja pierwszej zairskiej dwudziestotrzyletniej zakonnicy s. Klementyny Anwarite Nengapeta, która została zamordowana w 1964 r. Najważniejsze wydarzenie: We Mszy św. beatyfikacyjnej uczestniczyło ok. 1 mln osób oraz rodzice i rodzina błogosławionej. Mówiąc o niej papież podkreślał jej wielką wiarę i miłość, z której wypłynęła moc obronienia dziewictwa, aż do oddania swego życia. Papież wezwał jej rodaków do kroczenia drogą świętości. Kenia 16 – 19 VIII Cel pielgrzymki: Zakończenie 43. Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego, którego tematem było: „Eucharystia a rodzina chrześcijańska”, odbył się w Nairobi w dniach od 11 do 18 VIII. Był to pierwszy taki kongres w „sercu Afryki”. Najważniejsze przesłanie: Papież w powitalnym przemówieniu podkreślił, iż zorganizowanie Kongresu „w sercu Afryki” świadczy niewątpliwie o dojrzałości afrykańskiego Kościoła. Jan Paweł II zdecydowanie potępił poligamię i zaakcentował monogamiczny, nierozerwalny i interpersonalny charakter małżeństwa. Podczas Mszy św. zamykającej Kongres tematem papieskiej homilii była Eucharystia, jako centrum życia Kościoła i każdego chrześcijanina. Procesja z darami podczas tej Mszy była wyjątkowa. Jej uczestnicy przez 40 minut tańcząc nieśli dary. Maroko 19 VIII Cel pielgrzymki: „Spotkanie z młodzieżą Maroka”. Najważniejsze wydarzenie: Papież przyjechał do muzułmańskiego Maroka na osobiste zaproszenie króla Hassana II. W 1980 r. podczas wizyty w Watykanie król Maroka poprosił Jana Pawła II, aby spotkał się z marokańską młodzieżą i skierował do nich przemówienie. Po raz pierwszy papież przemawiał do licznie zgromadzonych muzułmanów. W przemówieniu podjął wiele zagadnień nurtujących ludzi młodych i ukazywał im takie wartości jak prawda, pokój, braterstwo i sprawiedliwość. Jan Paweł II mówił: „Jedynie poprzez odważne podjęcie pełnej odpowiedzialności będziecie mogli przezwyciężyć obecne trudności. A więc macie podejmować inicjatywy, a nie oczekiwać wszystkiego od dorosłych i od osób na stanowiskach. Macie budować świat, a nie tylko o nim marzyć”. Przemówienie często przerywane oklaskami, zostało przyjęte z aprobatą i wielkim entuzjazmem. źródło: www.janpawel2.pl  
;