Imieniny: Mariki, Benity, Eustachego

Wydarzenia: Dzień Księgowego

Dialog

Trzynaste Zgromadzenie Ogólne Światowej Federacji Luterańskiej - Kraków 2023

plakaty w krakowie fot. facebook.com/luteranie

13 września w Krakowie rozpoczyna się Trzynaste Zgromadzenie Ogólne Światowej Federacji Luterańskiej.

 

Światowa Federacja Luterańska jest globalną wspólnotą Kościołów reprezentujących tradycję luterańską. Zgromadzenie, które jest najwyższym organ decyzyjnym Światowej Federacji Luterańskiej zbiera się zwykle co 6 lat i gromadzi delegatów i delegatki ze 150 Kościołów członkowskich.

Trwające tydzień wydarzenie, poprzedzone jest spotkaniami przygotowawczymi dla kobiet (Wrocław), mężczyzn (Kraków) i młodzieży (Wisła Malinka). ŚFL jest zobowiązana do przestrzegania parytetów, które zapewniają, że każdy region jest reprezentowany przez co najmniej 40% kobiet, 40% mężczyzn i 20% młodzieży. ŚFL dąży również do zachowania równowagi pomiędzy delegatami świeckimi i ordynowanymi.

W Trzynastym Zgromadzeniu Ogólnym weźmie w sumie udział 355 oficjalnych delegatów. Obecni będą także reprezentanci członków stowarzyszonych ŚFL, goście ekumeniczni, oficjalni mówcy, doradcy, uczestnicy z urzędu, wolontariusze i pracownicy ŚFL.

Obrady będą odbywać się w Centrum Konferencyjnym ICE w Krakowie. Temat przewodni Zgromadzenia brzmi: „Jedno Ciało, jeden Duch, jedna nadzieja”. Głównym mówcą zgromadzenia będzie rzymskokatolicki teolog z Czech, ks. Tomáš Halík.

Program Zgromadzenia dostępny jest na stronie: https://2023.lwfassembly.org/program-schedule-venue/schedule Część sesji będzie transmitowanych poprzez kanały ŚFL. Zaplanowano również transmisje z tłumaczeniem na język polski sesji tematycznych oraz nabożeństwa kończącego zgromadzenie na kanale YT Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP.

Specjalny program dla mieszkańców Krakowa oraz gości przygotowała Parafia Ewangelicko-Augsburska w Krakowie. Szczegóły można znaleźć na stronie: https://www.luteranie.pl/program-parafii-w-krakowie/

Nabożeństwo otwierające spotkanie przygotowawcze kobiet odbędzie się w piątek, 8 września, o godz. 8.30 w kościele ewangelicko-augsburskim Opatrzności Bożej we Wrocławiu. Będzie ono transmitowane na kanale YT parafii: https://www.youtube.com/@parafiaewangelickaopatrzno8501

Gospodarzem Zgromadzenia jest Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP, który jest jednym z członków założycieli Światowej Federacji Luterańskiej (1947). Liczy ponad 60 tysięcy członków. Jest zorganizowany w sześciu diecezjach. W 133 parafiach pracuje 150 duchownych. Zwierzchnikiem Kościoła jest bp Jerzy Samiec.

;