Imieniny: Erwina, Kamila, Szymona

Wydarzenia: Międzynarodowy Dzień Nelsona Mandeli

Dialog

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan: ekumenizm jako misja

kardynał kurt koch fot. RPP-Institut / wikipedia.org

Istnieje ścisły związek pomiędzy misją a ruchem ekumenicznym, bowiem od początku swojego istnienia ekumenizm był zarazem ruchem misyjnym – uważa kard. Kurt Koch.

 

Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan w artykule opublikowanym na łamach watykańskiego dziennika „L’Osservatore Romano” podkreślił, że misja i ekumenizm wzajemnie się potrzebują i wspierają. Kościół misyjny jest z natury Kościołem ekumenicznym, a Kościół angażujący się ekumenicznie jest niezbędnym warunkiem dla istnienia Kościoła misyjnego - zauważył kardynał przypominając jednocześnie, że związek misji i ekumenizmu został już opisany w dokumentach Soboru Watykańskiego II.

Watykański hierarcha podkreslił, że jedną z najważniejszych misji Kościoła jest głoszenie Ewangelii, przekazywanie radości z niej płynącej, dzielenie się nią jako cennym darem otrzymanym od Boga. Chrześcijanie nie mogą zatrzymywać Ewangelii dla siebie, ale nie mogą też jej nikomu narzucać. Powinni ją „hojnie ofiarowywać, w pełnej wolności, zapraszając do przyjęcia tego daru”. Misję chrześcijańską bowiem charakteryzuje wolność – dodał kard. Koch. 

Zdaniem prefekta Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan ogromnym wyzwaniem dla współczesnego Kościoła jest nowa ewangelizacja, która polega na niesieniu Słowa Bożego tym, którzy już znają kulturę chrześcijańską, ale stracili wiarę w wyniku procesu sekularyzacji, postępującego wraz z nadejściem nowoczesności. Wśród nich znajdują się zwłaszcza mieszkańcy Europy Zachodniej, którzy są coraz bardziej zlaicyzowani, a w Europie Wschodniej wiarę chrześcijańską próbuje się zniszczyć. Stary Kontynent stał się więc ziemią misyjną, na której trzeba ponownie głosić radość płynącą z Ewangelii.

Kard. Koch przypomniał o znaczącej roli Papieża Franciszka i jego dwóch poprzedników w procesie nowej ewangelizacji. Powtórzył za nimi, że aby nowa ewangelizacja była owocna, musi jej towarzyszyć dążenie do jedności, czego Kościół, począwszy od Soboru Watykańskiego II, jest coraz bardziej świadomy.

Kończący się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan może dużo wnieść do przygotowań zapowiedzianego przez Papieża na październik 2019 roku Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego. Wkład ten będzie możliwy, jeśli misja i ekumenizm będą traktowane jako jedność, jako nierozłączne bliźnięta - podkreślił kardynał.

Źródło:
;