Imieniny: Pelagii, Dominika, Efrema

Wydarzenia: Dzień Przyjaciela

Dialog

UPJP2: Trwają zapisy na studia podyplomowe "Relacje chrześcijańsko-żydowskie"

 fot. mat. pras.

Zapraszamy na 3-semestralne studia podyplomowe "Relacje chrześcijańsko -żydowskie" prowadzone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie (Wydział Teologiczny, Instytut Teologii Fundamentalnej, Ekumenii i Dialogu), we współpracy z Międzynarodowym Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu oraz Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie.

Program studiów zapewnia wielostronne poznanie historii Żydów i judaizmu, zwłaszcza podstawowych etapów kształtowania się judaizmu i chrześcijaństwa oraz ich wzajemnych relacji. Prezentuje genezę, przebieg i skutki Zagłady. Obejmuje też wiedzę o współczesnych relacjach między społecznościami żydowskimi a chrześcijańskimi, ze szczególnym uwzględnieniem Państwa Izrael i diaspory.
Zajęcia zgrupowane w trzech modułach – Koegzystencja, Zagłada i Dialog – dotyczą historii i współczesnej problematyki stosunków chrześcijańsko-żydowskich i polsko-żydowskich.

 

Zajęcia ściśle specjalistyczne poszerzone zostały o przedmioty uzupełniające, między innymi elementy myśli religijnej żydowskiej, filozofii „po Zagładzie”, nowych perspektyw teologicznego spojrzenia chrześcijan na Żydów i judaizm.

Osobny blok tematyczny stanowią zagadnienia związane z dydaktyką omawianych zagadnień.

W  PROGRAMIE  STUDIÓW

● Koegzystencja chrześcijan i Żydów od starożytności do czasów współczesnych

● Antysemityzm. Geneza, przebieg i konsekwencje Zagłady

● Dialog chrześcijańsko-żydowski i polsko-żydowski

 

WŚRÓD WYKŁADOWCÓW

- bp dr hab. Grzegorz RYŚ, ks. prof. dr hab. Łukasz  KAMYKOWSKI (UPJPII)

- Nili AMIT, Piotr KOWALIK (Muzeum POLIN)

- dr hab. Michał GALAS, dr Alicja MAŚLAK-MACIEJEWSKA (UJ)

- dr Piotr SETKIEWICZ, dr Piotr TROJAŃSKI (MCEAH)

- ks. dr Manfred DESELAERS (CDiM)

- dr Maciej KOZŁOWSKI (b. ambasador RP w Izraelu)

- dr Sebastian  REJAK (MSZ)

 

Studia podyplomowe są przeznaczone dla:
− pracowników mediów oraz instytucji kultury
− przewodników muzealnych i grup turystycznych
− pracowników wszelkich instytucji i zajmujących się przeciwdziałaniem ksenofobii i antysemityzmowi oraz prowadzeniem dialogu międzykulturowego i międzyreligijnego
− nauczycieli przedmiotów humanistycznych
− katechetów (świeckich i duchownych)
− wszystkich osób zainteresowanych judaizmem i relacjami z Żydami, zwłaszcza w diasporze (w tym w Polsce) i w Państwie Izrael

Szczegóły znajdują się na stronie: www.kosciolwdialogu.upjp2.edu.pl , www.facebook.com/kosciolwdialogu/

 

Oceń treść:
Źródło:
;