Imieniny: Wery, Honoriusza, Hieronima

Wydarzenia: Dzień Chłopaka

Małopolska

Uratowano ślady inskrypcji więźniów z piwnic aresztu przy ul. Józefitów

 fot. Materiały prasowe

Celi już nie ma, zostały napisy. Dramatyczne świadectwa cierpienia ofiar komunistycznego terroru ocalone dzięki współpracy historyków z IPN i specjalistów konserwacji sztuki.

 

Kamienica i piwnice w dawnej siedzibie komunistycznej Informacji Wojskowej przy ul. Józefitów 5 w Krakowie zostały całkowicie przebudowane – to groziło bezpowrotnym zniszczeniem śladów po gehennie więźniów w tym miejscu. „Dzięki postawie prywatnych inwestorów oraz współpracy Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków w Krakowie, krakowskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej ze specjalistami konserwacji sztuki udało się ocalić fragmenty ścian więziennych przy zastosowaniu najnowszych światowych technologii - paralelnych z tymi, jakich Izrael użył do zabezpieczenia rysunków Brunona Schulza w Drohobyczu” – informuje Dorota Korohoda, asystent prasowy Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie.

W 2015 roku Spółka Portfel Inwestycyjny Sp. z o.o. Oddział w Krakowie zgłosiła zamiar przebudowy i zagospodarowania pomieszczeń obejmujących także piwnice w dawnych pomieszczeniach Informacji Wojskowej przy ul. Józefitów 5.

Na podstawie wstępnych informacji o znajdujących się tam inskrypcjach więziennych, pracownicy Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków oraz Instytutu Pamięci Narodowej dokonali na miejscu kilku wizji lokalnych. Działania te wpisywały się w prowadzony przez IPN program „Śladami Zbrodni”, ukierunkowany na udokumentowanie i, w miarę możliwości, zabezpieczenie wszelkich możliwych śladów po represjach i zbrodniach dokonywanych przez reżimy totalitarne.

Na podstawie wspólnych ustaleń inwestorzy doprowadzili do udostępnienia wcześniej trudno dostępnych pomieszczeń. Pozwoliło to na dokonanie szczegółowych, komisyjnych oględzin całości pomieszczeń, których efekty zostały wpisane do protokołów wizji lokalnej oraz na wykonanie dokumentacji fotograficznej. Wytypowano fragmenty ścian z rysunkami i inskrypcjami.

Zabezpieczone i przeniesione do magazynów IPN transfery ścienne zostaną poddane dalszym etapom konserwacji. Dodatkowo zostały zabezpieczone drzwi i kraty okienne z pomieszczeń, w których przebywali więźniowie.

;