Imieniny: Erwina, Kamila, Szymona

Wydarzenia: Międzynarodowy Dzień Nelsona Mandeli

Pielgrzymki zagraniczne

Urugwaj, Boliwia, Peru, Paragwaj 7 – 19 V 1988

Cel pielgrzymki: Spotkanie z wiernymi Kościoła katolickiego, umocnienie ich w wierze. Urugwaj 7 – 9 V Najważniejsze przesłanie: Podczas przemówień Jan Paweł II tłumacząc jakie znaczenie ma religia w życiu społecznym, zachęcał Kościół Urugwaju do zaangażowania się w to życie. Papież wzywał do odnalezienia na nowo wartości chrześcijańskich, ukazywał na czym polega „nowa ewangelizacja”. Podjęcie jej uznał za zadanie i obowiązek każdego chrześcijanina. Boliwia 9 – 14 V Najważniejsze przesłanie: Podczas przemówień Jan Paweł II mówił o sprawiedliwości społecznej, o solidarności i nadziei. Istotnym wydarzeniem było spotkanie papieża z rolnikami i górnikami w Oruro. Niegdyś miasto to było ważnym górniczym ośrodkiem, obecnie symbolem bardzo złej sytuacji społeczno – gospodarczej. Papież w przemówieniu do nich m. in. mówił: „Przychodzę do was z orędziem nadziei, która nie oznacza bierności wobec z każdym dniem jaskrawszych sytuacji nędzy, ale jest zaangażowaniem na rzecz budowy nowego społeczeństwa, opartego na miłości, solidarności i sprawiedliwości”. Peru 14 – 16 V Cel pielgrzymki: Zamknięcie V Kongresu Eucharystycznego i Maryjnego. Spotkanie z wiernymi Kościoła katolickiego, umocnienie ich w wierze. Najważniejsze przesłanie: Ważnym wydarzeniem było zamknięcie odbywającego się w Limie w dniach 7 – 15 V 1988 r. V Kongresu Eucharystycznego i Maryjnego krajów: Peru, Boliwii, Ekwadoru, Panamy, Wenezueli. W uroczystej Mszy wzięło udział ok. 1,5 mln osób. Papież mówił: „Eucharystia, którą dziś tutaj sprawujemy, jest sakramentem rozesłania. Z niej rodzi się posłannictwo wszystkich: biskupów, kapłanów, zakonników, zakonnic, świeckich – całego Ludu Bożego”. Paragwaj 16 – 18 V Najważniejsze przesłanie: Jednym z ważniejszych punktów pielgrzymki była Msza św. podczas której papież kanonizował trzech jezuickich męczenników: bł. Roque Gonzaleza de Santa Cruz, bł. Alfonso Rodrigueza i bł. Juana del Castillo. W sanktuarium maryjnym w Caacupe Jan Paweł II po Mszy św. dokonał aktu zawierzenia kraju Matce Bożej. Papież nawiązał do „maryjnej geografii”, ukazując związek tajemnic maryjnych z życiem religijnym, społecznym i narodowym tego kraju.   źródło: www.janpawel2.pl
;