Imieniny: Erwina, Kamila, Szymona

Wydarzenia: Międzynarodowy Dzień Nelsona Mandeli

Pielgrzymki zagraniczne

Urugwaj, Chile, Argentyna 31 III – 12 IV 1987

Urugwaj 31 III – 1 IV Cel pielgrzymki: Spotkanie z wiernymi Kościoła katolickiego, umocnienie ich w wierze oraz dziękczynienie Bogu za pokojowe rozwiązanie długotrwałego konfliktu terytorialnego między Argentyną a Chile. Najważniejsze przesłanie: Urugwaj, kraj mocno zlaicyzowany, miało udział w zakończeniu sporu między Argentyną a Chile o kanał Beagle. Spór trwał ok. 100 lat i zakończył się w 1985 r. Urugwaj zaproponował swoje terytorium do rozmów między zwaśnionymi krajami. Podpisano dwa porozumienia. Na mocy jednego z nich poproszono Stolicę Apostolską do roli mediatora. Podczas wyjątkowego spotkania z prezydentem Urugwaju i ministrami spraw zagranicznych Argentyny i Chile, Jan Paweł II w przemówieniu powiedział m. in.: „Prawdziwa droga wiodąca do pokoju zakłada z jednej strony szczerą wolę osiągnięcia go, z drugiej – akceptację partnera jako rzecznika racji i propozycji, które zamierza się wziąć pod uwagę, nie zaś wroga, którego trzeba podbić i ujarzmić”. Chile 1 – 6 IV Cel pielgrzymki: Dziękczynienie Bogu za pokojowe rozwiązanie ok. stuletniego konfliktu między Argentyną a Chile. Najważniejsze przesłanie: Podczas tej wizyty Jan Paweł II odwiedził 9 miast i spotkał się z przedstawicielami władz, a także każdej grupy społecznej, m. in. z potokami pierwszych mieszkańców – z mapuches, z mieszkańcami ubogich dzielnic, z robotnikami, z niechrześcijanami, z więźniami, z chorymi i ludźmi w podeszłym wieku. Papież wziął udział w procesji morskiej oraz ukoronował dwie figury Matki Bożej i zawierzył Matce Bożej z Maipu mieszkańców Chile. Argentyna 6 – 12 IV Cel pielgrzymki: Spotkanie z wiernymi Kościoła katolickiego, umocnienie ich w wierze; dziękczynienie Bogu za pokojowe rozwiązanie długotrwałego konfliktu terytorialnego między Argentyną a Chile oraz udział w II Światowym Dniu Młodzieży w Buenos Aires. Najważniejsze przesłanie: Papież wielokrotnie mówił o pokoju i solidarności. „Autentyczny pokój między narodami nie polega po prostu na braku zbrojnych starć, ale na świadomej i rzeczywistej woli poszukiwania dobra wszystkich krajów, tak aby każde państwo przy określeniu własnej polityki zagranicznej miało przede wszystkim na uwadze wnoszenie swego specyficznego wkładu do wspólnego dobra narodów”. Kulminacyjnym punktem pielgrzymki były II Światowe Dni Młodzieży. Wzięło w nich udział ok. 2 mln osób z dwudziestu krajów świata. Spotkanie poprzedzone dwudniowym Międzynarodowym Forum Młodzieży rozpoczęło się sobotnim czuwaniem. W Niedzielę Palmową natomiast Jan Paweł II celebrował uroczystą Mszę św. Papież mówił wówczas: „Bądźcie ludźmi wielkiego serca! Bądźcie wrażliwi na potrzeby wszystkich waszych braci, zwłaszcza tych najbardziej potrzebujących; dostrzegajcie wszystkie materialne i duchowe formy ubóstwa, na które cierpią wasze kraje i cała ludzkość i starajcie się przeciwdziałać całemu złu w sposób konkretny, solidarny i radykalny. (…) Współczesny świat tak bardzo potrzebuje waszej radości i waszej służby, waszej czystości i waszego oddania, po to by budować nowe społeczeństwo, sprawiedliwsze i bardziej braterskie, bardziej ludzkie i bardziej chrześcijańskie: nową cywilizację miłości pozostającą w służbie wszystkich ludzi, wszystkich sióstr i braci. W ten sposób będziecie budować cywilizację życia i prawdy, wolności i sprawiedliwości, miłości, pojednania i pokoju”.   źródło: www.janpawel2.pl  
;