Imieniny: Pauliny, Tomasza, Jana

Wydarzenia: Dzień Kultury Fizycznej

Kulturalnie

W hotelu Cracovia powstanie muzeum poświęcone architekturze i designowi

minister gliński fot. MKiDN

„Dzisiaj otwieramy kolejny etap prac związanych z przystosowaniem dawnego hotelu Cracovia, który został zakupiony ze środków publicznych dla Muzeum Narodowego w Krakowie w celu zorganizowania tutaj oddziału muzeum poświęconego architekturze i designowi. A nawet więcej niż oddziału, bo myślimy o wielkim centrum edukacyjno-multimedialno-wystawienniczym” – powiedział wicepremier, minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu prof. Piotr Gliński podczas konferencji prasowej w przyszłej siedzibie nowego muzeum.

 

Wicepremier Gliński poinformował, że środki na trwające prace koncepcyjne i dotyczące dokumentacji przedprojektowej zostały już przekazane.

Jednocześnie zadbaliśmy o to, żeby ta inwestycja została wpisana do Krajowego Planu Odbudowy. To środki, które są przeznaczane na odbudowę po okresie pandemii i m.in. na budowę i rozwój inwestycji, instytucji w obszarze proekologicznym, obszarze zielonym, obszarze cyfryzacji życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego - dodał minister kultury.

Wicepremier Piotr Gliński ocenił, że wybór dawnego budynek hotelu „Cracovia” na siedzibę muzeum i centrum architektury i wzornictwa jest właściwy.

To miejsce, które jak najbardziej odpowiada tego rodzaju celom rozwojowym, ponieważ będzie to inwestycja w obszarze kultury realizowana zgodnie z wyzwaniami XXI wieku – z jednej strony z zachowaniem wystroju i wszystkich wskazań konserwatorskich związanych z tym budynkiem, a z drugiej strony – będzie to budowa bardzo nowoczesna, właśnie z uwzględnieniem zielonych technologii, z uwzględnieniem najnowocześniejszego rozwoju technologicznego – podkreślił wicepremier.

Minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu poinformował również, że planowana inwestycja, której koszt jest szacowany na około 425 mln zł, została wpisana do Krajowego Planu Odbudowy i jest jednym z największych przedsięwzięć w obszarze kultury.

Nowy oddział MNK

Nowy oddział Muzeum Narodowego w Krakowie będzie poświęcony polskiemu designowi i architekturze XX i XXI wieku – dwóm dziedzinom kultury współczesnej, które nie były dotąd szerzej prezentowane w krajowym muzealnictwie. Obie dziedziny stanowią ważne gałęzie gospodarki narodowej, a jako przemysły kreatywne, otwarte na nowe technologie, są też ważnym narzędziem rozwoju gospodarczego opartego na innowacyjności.

W budynku znajdą się zarówno przestrzenie wystawiennicze i magazynowe, przeznaczone do eksponowania dzieł z kolekcji muzeum i wystaw czasowych, jak i rozbudowana część przeznaczona na współpracę ze współczesnymi projektantami i producentami. Całość pełnić będzie funkcję kreatywnego centrum o randze ogólnopolskiej – stanie się instytucją nowego typu, łączącą działalność opartą o kolekcję, wystawy stałe i czasowe, archiwum i zbiory biblioteczne z rozbudowaną działalnością edukacyjną, popularyzatorską, badawczą i promocyjną. Odnosząc się do metod działania bliskich centrom nauki i techniki, muzeum współpracować będzie także z podmiotami gospodarczymi, uczelniami, instytutami badawczymi.

Nowy oddział MNK wspierać będzie także rozwój inicjatyw twórczych, autorstwa szczególnie przedstawicieli młodej generacji, poświęconych designowi i architekturze.

Planowane prace i koszty

Dawny budynek hotelu „Cracovia”, wpisany do rejestru zabytków, stał się własnością Muzeum Narodowego w Krakowie w grudniu 2016 r. po zakupieniu go przez Muzeum za środki pochodzące z dotacji MKiDN. Ze względu na bardzo zły stan techniczny, gmach wymaga daleko idącej przebudowy i adaptacji, w zakresie na jaki pozwala na to wpis konserwatorski. W efekcie powstanie nowy budynek, zrealizowany według współczesnych technologii budowlanych, uwzględniających takie kwestie jak zużycie energii czy wpływ na środowisko. Dzięki temu siedziba nowego oddziału będzie przykładem najbardziej zaawansowanych rozwiązań stosowanych we współczesnej architekturze.

Zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przygotowanie dokumentacji przedprojektowej na zagospodarowanie budynku dawnego hotelu Cracovia wraz z otoczeniem, na potrzeby Muzeum Narodowego w Krakowie” jest realizowane przez Muzeum Narodowe w Krakowie ze środków budżetowych. Kwota 82 000 zł została ujęta w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Projekt „Adaptacja budynku dawnego hotelu CRACOVIA na cele ekspozycyjne, magazynowe i administracyjne” został w lipcu 2020 r. zgłoszony do Krajowego Planu Odbudowy (KPO) i jest realizowany ze środków UE na lata 2021- 2027.

Oceń treść:
;