Imieniny: Kai, Leonii, Sotera

Wydarzenia: Dzień Ziemi

Małopolska

W poniedziałek darmowa komunikacja miejska w Krakowie dla kierowców

tramwaj specjalny fot. KP/Fra3.pl

Ze względu na stwierdzone przekroczenie średniego poziomu stężenia pyłu PM10 powyżej 150 µg/m3 na stacjach pomiarowych na terenie Krakowa, wprowadza się usługę darmowych przejazdów środkami komunikacji publicznej (w tym autobusowej i tramwajowej) na podstawie dowodu rejestracyjnego samochodu osobowego.

 

Usługa obowiązuje na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz w gminach sąsiadujących (do których kursuje komunikacja MPK), które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego. Darmowa komunikacja zostaje wprowadzona w dniu 09.01.2017 r., w godzinach 00:00-24:00.

Przypominamy, że z bezpłatnych przejazdów będą mogły korzystać osoby posiadające dowód rejestracyjny wydany na samochód osobowy, bez względu na miejsce jego wydania. Z bezpłatnego przejazdu może korzystać osoba okazująca dowód rejestracyjny (pojazd może być także zarejestrowany na firmę) wraz z osobami towarzyszącymi – maksymalnie w liczbie zgodnej z wpisem określającym liczbę miejsc siedzących w samochodzie.

Jak podaje Zakład Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMiGW w ciągu najbliższej doby (09.01.2017) również przewiduje się przekroczenia poziomu 50 μg/m3 przez średnie dobowe stężenia PM10.

Oceń treść:
Źródło:
;