Imieniny: Jerzego, Wojciecha

Wydarzenia: Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich

Świat

W Tiranie spotkali się Sekretarze Generalni Konferencji Episkopatów Europy

sekretarze generalni episkopatów europy fot. BP KEP / CCEE

W dniach 22-25 czerwca odbyło się w Tiranie, w Albanii, doroczne spotkanie Sekretarzy Generalnych Konferencji Episkopatów Europy. Temat spotkania brzmiał: „Od Ecclesia in Europa do Synodu o synodalności. Kościół w Europie w drodze 20 lat po adhortacji św. Jana Pawła II”.

 

Podczas spotkania zaprezentowano sytuację Kościoła w Ukrainie, którą przedstawili Sekretarze Generalni Episkopatów rzymskokatolickiego i greckokatolickiego. Mszy św. na rozpoczęcie obrad przewodniczył abp Gintaras Grušas, przewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE).

Pierwszy dzień obrad otworzyło wystąpienie abp. Charlesa Scicluny, metropolity maltańskiego, na temat: „Jaka nadzieja dla Kościoła w Europie?”. Hierarcha zachęcił do refleksji nad trzema punktami. Idąc za wskazaniami św. Jana Pawła II pytał, w jaki sposób można konkretnie służyć Ewangelii nadziei w obecnym kontekście w Europie. „Jak możemy promować kulturę życia, rolę kobiet, postawę prawdziwej gościnności? Jak możemy przekształcić traumę skandalu nadużyć seksualnych w Kościele w kulturę prewencji, ochrony, towarzyszenia? Jak możemy żyć proroctwem synodalności w znaku nadziei?”. Odniósł się również do hermeneutycznych kryteriów rozeznawania dróg nadziei zaproponowanych przez papieża Franciszka. Postawił pytanie, „jak możemy starać się przekazywać te kryteria i być otwarci na nowe znaki i ścieżki nadziei w trudnym kontekście, w którym odczuwamy negatywne skutki traumy spowodowanej napaścią na integralność terytorialną Ukrainy, z tak wieloma negatywnymi skutkami na różnych poziomach?”. Zaproponował również refleksję nad tym, jaki oddźwięk znajdują w ludziach powody do nadziei, które zmarły papież Benedykt XVI wskazał „w niezniszczalnym pragnieniu Boga, w prawdzie Ewangelii, w zdrowym niepokoju młodych ludzi poszukujących radykalnego i głębokiego chrześcijaństwa”.

Z kolei Johannes Hartl, założyciel i lider Domu Modlitwy w Augsburgu w Niemczech, wygłosił referat nt. „Pełna nadziei obecność w postchrześcijańskim świecie: praktyczne spojrzenie na nową ewangelizację we współczesnej Europie”. W swoim wystąpieniu Hartl zaznaczył, że wobec procesów sekularyzacji potrzebujemy postawy pokory, podczas gdy działanie wspólnot Kościoła powinno koncentrować się na misji. Wyraził również przekonanie, że potrzeba pogłębienia teologicznego oraz przyznania priorytetu kerygmatowi. Podkreślił także, że Kościół musi się modlić, ale jednocześnie musi także uczyć się, jak być otwartym na różne prądy kulturowe, aby mówić takim językiem, który będzie zrozumiały dla tych, do których się zwraca.

O. Giacomo Costa SJ, konsultor sekretariatu generalnego Synodu Biskupów, przedstawił Sekretarzom Generalnym doświadczenia, jakie wyniósł z pięciu spotkań kontynentalnych Synodu, w których brał udział. Podkreślił, że „Instrumentum laboris” jest punktem wyjścia do dalszego wsłuchiwania się w synodalny głos Kościoła. Zwrócił uwagę, że w tym, jak pracuje Kościół, widać pluralizm, stąd też bardzo potrzebne jest wzajemne wsłuchiwanie się w duchu modlitwy. Dodał, że pierwsza część Synodu rzymskiego, która odbędzie się w październiku br., ma prowadzić do sformułowania pewnych zagadnień, które przez kolejny rok, i na drugiej części Synodu w Rzymie, będą weryfikowane. O. Costa podkreślił, że najważniejszym zadaniem jest to, aby nadal wzajemnie się słuchać i wspólnie, bez uprzedzeń, szukać głosu Ducha Świętego, budując tym samym przyszłość Kościoła.

Sekretarze Generalni Episkopatów Europy skierowali również okolicznościowy list do Ojca Świętego Franciszka, zapewniając w nim o swej bliskości i modlitwie w intencji Papieża. Na zakończenie spotkania uczestnicy udali się do wspólnoty Betania, położonej 30 km od Tirany, którą w czasie swojej podróży apostolskiej do Albanii odwiedził papież Franciszek. Tam też sprawowali Mszę św.

Konferencję Episkopatu Polski reprezentował na spotkaniu rzecznik KEP ks. Leszek Gęsiak SJ.

Źródło:
;