Imieniny: Marka, Elzbiety

Wydarzenia: Dzień Ewakuacji

Polska

W Warszawie obradowała Komisja KEP ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów

obrady komisji fot. BP KEP

W dniach 3-4 czerwca br., w siedzibie Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie, odbyło się kolejne zebranie Komisji KEP ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Pracom przewodniczył biskup pomocniczy diecezji bielsko-żywieckiej Piotr Greger.

 

Po wspólnej modlitwie Liturgii godzin (Modlitwa w ciągu dnia) został odczytany protokół z poprzedniego zebrania, który został jednoznacznie przyjęty. Następnie omawiane zostały kwestie związane z Liturgią godzin (bp Piotr Greger, ks. Jacek Nowak SAC).

Komisja podjęła dyskusję nad bieżącymi zagadnieniami liturgicznymi. Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie zwróciło się z prośbą o rozeznanie możliwości opracowania i ewentualnego zatwierdzenia tekstów liturgicznych w języku kaszubskim. Komisja przywołała pismo ówczesnego przewodniczącego komisji bp. Adama Bałabucha z dnia 21 stycznia 2021 roku, które stanowi odpowiedź na przedstawioną wówczas prośbę w tej sprawie.

Członkowie i konsultorzy Komisji zapoznali się z projektem modlitwy dyplomatów (autorem jest pracownik dyplomacji RP). W dalszej części zebrania przedstawiono projekt obrzędu wprowadzenia (instalacji) relikwii, który zostanie poprawiony i przedstawiony do zatwierdzenia przez biskupów polskich.

Komisja podjęła również dyskusję nad tekstem kanonów Mszy świętej. Kwestią dyskusyjną jest między innymi obecność wspomnień tajemnicy dnia, których nie ma w Mszale rzymskim w języku łacińskim.

Pierwszy dzień zebrania zakończono wspólną celebracją Liturgii godzin (Nieszpory).

Drugi dzień prac rozpoczęto sprawowaniem Mszy świętej, której przewodniczył biskup pomocniczy diecezji opolskiej Rudolf Pierskała, który wygłosił również homilię.

Po śniadaniu Komisja odmówiła Modlitwę w ciągu dnia, a następnie kontynuowała prace dotyczące treści kanonów mszalnych.

Zebranie zakończono modlitwą. Kolejne spotkanie zaplanowane zostało w terminie 9-10 września br. Miejscem spotkania będzie Wyższe Seminarium Duchowne w Opolu.

Źródło:
;