Imieniny: Pauliny, Tomasza, Jana

Wydarzenia: Dzień Kultury Fizycznej

Dialog

Watykańskie przesłanie na Ramadan: szanujmy się nawzajem

wieże kościoła i meczetu fot. David Evers / flickr.com

W dorocznym przesłaniu na islamski miesiąc postu, Stolica Apostolska apeluje o zmianę wzajemnych relacji. Trzeba odwoływać się do wspólnych wartości, a zarazem uznać fakt, że możemy dzielić się swą wiarą, respektując innych.

 

Stolica Apostolska wzywa muzułmanów do nowego etapu w relacjach z chrześcijanami, do przejścia od rywalizacji do współpracy i wzajemnego szacunku. Zastrzega przy tym wyraźnie, że „wszyscy mamy prawo i obowiązek dawania świadectwa Wszechmocnemu, któremu oddajemy cześć, oraz dzielenia się swą wiarą z innymi, w poszanowaniu ich religii i uczuć religijnych”.

Słowa te czytamy w dorocznym przesłaniu Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego na muzułmański miesiąc postu Ramadan. Przyznaje się w nim, że w przeszłości relacje między dwiema religiami zbyt często były naznaczone duchem rywalizacji, co nadal ma swoje negatywne konsekwencje w zawiści, obwinianiu się nawzajem i napięciach. W niektórych przypadkach doprowadziło to do gwałtownych starć, zwłaszcza wtedy, gdy religię traktowano w sposób instrumentalny.

Rywalizacja ta negatywnie odbiła się również na wizerunku samej religii i jej wyznawców. Utwierdzała w przekonaniu, że religia nie jest źródłem pokoju, lecz napięć i przemocy. Stolica Apostolska zachęca zatem chrześcijan i muzułmanów, by przezwyciężyli te negatywne konsekwencje, odwołując się do wartości religijnych i moralnych, które są nam wspólne, z szacunkiem uznając zarazem, że jesteśmy różni.

Oceń treść:
Źródło:
;