Imieniny: Anieli, Kwiryna, Leonarda

Wydarzenia: Światowy Dzień Muffinka

Watykan

Watykańskie rekolekcje: być prorokami Boga żywego jak Eliasz

W Aricci pod Rzymem trwają rekolekcje dla Ojca Świętego i jego współpracowników. W tamtejszym domu księży paulistów prowadzi je o. Bruno Secondin z zakonu karmelitów trzewiczkowych. Jest on emerytowanym profesorem duchowości na Uniwersytecie Gregoriańskim. Temat rozważań brzmi: „Słudzy i prorocy Boga żywego”.

 

Ich kanwą są doświadczenia biblijnego proroka Eliasza, do którego nawiązuje duchowość karmelitańska. Żył on w IX wieku przed Chrystusem. Był obrońcą wiernej czci Boga prawdziwego, przeciwstawiając się kultowi bożków. Prześladowany przez rządzących królestwem Izraela musiał się chronić na pustyni, gdzie w swej słabości doświadczył mocy Boga, cudownie przez Niego żywiony.

Refleksje tegorocznego papieskiego rekolekcjonisty dotyczą autentyczności wiary. Wczoraj wieczorem rozpoczął on rozważaniem o tytule, który bliski jest nauczaniu Papieża Franciszka: „Wyjść ze swojej wioski”. Tematem dzisiejszego dnia są „Drogi autentyzmu”. Chodzi o korzenie wiary i odwagę odrzucania tego, co dwuznaczne. Tytuły kolejnych rozważań to: „Ścieżki wolności”, „Pozwolić Bogu, żeby nas zaskoczył”, „Sprawiedliwość i wstawiennictwo” świadków solidarności, „Podjąć płaszcz Eliasza”, by stać się prorokami braterstwa.

O. Secondin posługuje się metodą lectio divina, czyli medytacyjnej lektury Pisma Świętego połączonej z modlitwą. Każdy dzień watykańskich rekolekcji w Aricci rozpoczyna się modlitwą brewiarzową jutrzni. Następuje po niej pierwsza nauka rekolekcyjna i koncelebrowana Msza. Po południu jest druga medytacja, a potem adoracja eucharystyczna i nieszpory.

Źródło:
;