Imieniny: Wita, Jolanty

Wydarzenia: Światowy Dzień Praw Osób Starszych

Pielgrzymki zagraniczne

Węgry 16 – 20 VIII 1991

Cel pielgrzymki: Spotkanie z wiernymi Kościoła katolickiego, umocnienie ich w wierze. Najważniejsze przesłanie: „Przybyłem tutaj po to, aby umocnić w wierze moich braci i siostry należących do Kościoła, i po to, aby ukazać wszystkim Węgrom chrześcijańską wizję świata (…). Przybyłem, aby być świadkiem waszej pracy nad odbudową kraju”. Najważniejszym wydarzeniem była Msza św. sprawowana na Placu Bohaterów w Budapeszcie. W homilii Jan Paweł II wspomniał króla i patrona Węgier, św. Stefana, ukazując jego życie jako wzór dla mieszkańców tego kraju. źródło: www.janpawel2.pl
;