Imieniny: Heleny, Halszki, Pawla

Wydarzenia: Światowy Dzień Autyzmu

Uroczystości

 fot. Fra3.pl

Wielka Sobota to dzień czuwania i modlitwy przy Bożym grobie, gdzie złożono Ciało Chrystusa. Kościół zaleca dziś post od pokarmów mięsnych aż do Wigilii Paschalnej, który wyraża żałobę apostołów zapowiedzianą przez Chrystusa "Przyjdzie czas, kiedy zabiorą im pana młodego, i wtedy, w owe dni, będą pościli" (Łk 5, 35).

 

Tradycją Wielkiej Soboty jest święcenie pokarmów, które znajdą się na wielkanocnym stole: przede wszustkim chleba (na pamiątkę tego, którym Jezus nakarmił tłumy na pustyni), mięsa (jako wspomnienie baranka, którego Jezus spożywał z uczniami podczas Ostatniej Wieczerzy) oraz jajek – symbolu nowego życia.

Po zachodzie słońca rozpoczyna się Wigilia Paschalna Zmartwychwstania Pańskiego. Wciąż niestety w wielu kościołach początek tej liturgii ma miejsce jeszcze za dnia.

Składa się ona z czterech części. Pierwszą z nich jest liturgia światła. Na zewnątrz kościoła zostaje poświęcony ogień, od którego zapala się woskowy paschał – symbol zmartwychwstałego Chrystusa. Na paschale kapłan żłobi znak krzyża, wypowiadając przy tym słowa: "Chrystus wczoraj i dziś, początek i koniec, Alfa i Omega. Do Niego należy czas i wieczność, Jemu chwała i panowanie przez wszystkie wieki wieków. Amen". Umieszcza się tam także pięć ozdobnych czerwonych gwoździ, symbolizujących rany Chrystusa.

Następnie zapalony paschał wnosi się w uroczystej procesji do ciemnego kościoła. Kapłan lub diakon niosący paschał trzykrotnie wznosi okrzyk "Światło Chrystusa", po którym wierni odpowiadają "Bogu niech będą dzięki". Za drugim razem kościół zostaje rozświetlony światłem świec zapalonych od paschału. Na koniec tej części liturgii śpiewa się uroczyste orędzie paschalne, tzw. Exultet.

Po nim ma miejsce liturgia słowa, dłuższa niz zazwyczaj. W dziewięciu czytaniach (siedmiu ze Starego Testamentu i dwóch z Nowego Testamentu) zawarta jest cała historia zbawienia –  od stworzenia świata do opowieści o zmartwychwstaniu Jezusa. Po każdej lekcji i psalmie główny celebrans odmawia specjalną modltwę.

Przed ósmym czytaniem (epistołą - z listu św. Pawła do Rzymian) śpiewa się uroczyście hymn Chwała na wysokości Bogu, podczas którego rozbrzmiewają dzwony milczące od Wielkiego Czwartku. Natomiast przed Ewangelią ma miejsce – po raz pierwszy od wtorku przed Środą Popielcową – uroczysty śpiew Alleluja.

Po homilii rozpoczyna się trzecia część Wigilii Paschalnej – liturgia chrzcielna. Śpiewana jest litania do Wszystkich Świętych, błogosławi się wodę, która przez cały rok będzie służyła do sakramentu chrztu oraz odnawia się przyrzeczenia chrzcielne. Tam, gdzie są obecni katechumeni, udziela się im sakramentów inicjacji chrześcijańskiej: chrztu, bierzmowania i pierwszej Komunii świętej.

Następnie rozpoczyna się ostatnia część, czyli liturgia eucharystyczna, która przebiega jak w czasie każdej Mszy Świętej.

Końcowym elementem Wigilii Paschalnej jest procesja rezurekcyjna, która odbywa się po zakończeniu liturgii albo o świcie w Niedzielę Wielkanocną. Procesja ta pierwotnie obchodziła cmentarz, który zwykle znajdował się w pobliżu kościoła, by oznajmić leżącym w grobach, że Chrystus zmartwychwstał i zwyciężył śmierć.

Źródło:
;