Imieniny: Lucji, Wilhelma, Doroty

Wydarzenia: Dzień Stoczniowca i Marynarza

Małopolska

Województwo Małopolskie ustanowi międzynarodową nagrodę Veritatis Splendor

Osoby otwarte na inne kultury, przezwyciężające stereotypy oraz działające na rzecz poznawania i współistnienia z drugim człowiekiem Województwo Małopolskie zamierza honorować Nagrodą im. Jana Pawła II Veritatis Splendor. Co dwa lata laureatem nagrody za zasługi na rzecz szerzenia dialogu w wymiarze kulturowym, społecznym i międzyreligijnym będzie mogła zostać osoba, której całokształt dokonań i osiągnięcia mają szczególne znaczenie dla Małopolski. Wysokość nagrody to równowartość 100 tys. dolarów.

 

Nad przyjęciem uchwały w sprawie ustanowienia nagrody radni województwa zagłosują podczas najbliższej sesji Sejmiku Województwa Małopolskiego (23 maja). Pozytywną opinię na jej temat wyraziły już sejmikowe komisje. Pierwszy laureat ma zostać wyłoniony jeszcze w tym roku.

Patronem nagrody jest Jan Paweł II, określany mianem Człowieka Dialogu. Życie i pontyfikat Ojca Świętego Jana Pawła II, Polaka i Małopolanina, były i nadal są dla społeczności międzynarodowych przykładem otwartości na różnorodność kultur, dialog międzyreligijny, na zwalczanie stereotypów, uprzedzeń i wrogości. Nagroda Veritatis Splendor ma zostać ustanowiona również dla upamiętnienia Światowych Dni Młodzieży 2016, które odbędą się w Krakowie.

- Nagroda przyczyni się do podkreślenia tożsamości Małopolski  na arenie międzynarodowej, pokazania jej wyjątkowości i dziedzictwa intelektualnego. To również forma uhonorowania Jana Pawła II,  którego zasługi w dziedzinie dialogu między kulturami zostały powszechnie docenione  – mówi Leszek Zegzda z zarządu województwa.

Kapituła nagrody co dwa lata wyłoni laureata z nadesłanych przez osoby prywatne i instytucje zgłoszeń. W jej skład wejdzie 13 autorytetów z międzynarodowych środowisk intelektualnych, społecznych i kultury, powołanych przez Zarząd Województwa Małopolskiego. Członek kapituły swoją funkcję będzie pełnił honorowo przez 4 lata.

;