Imieniny: Macieja, Bogusza, Sergiusza

Wydarzenia: Dzień niespodziewanego całusa

Watykan

Wolni z wyboru: migrować lub pozostać we własnej ziemi

Afgańczycy fot. Episkopat.pl

W niedzielę 24 września będzie obchodzony 109. Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Tematem wystosowanego z tej okazji papieskiego orędzia będą słowa: „Wolni w wyborze, czy migrować, czy pozostać” – poinformowała Dykasteria ds. Integralnego Rozwoju Człowieka. Franciszek pragnie pobudzić do odnowionej refleksji nad prawem, które nie zostało jeszcze skodyfikowane na poziomie międzynarodowym: prawem do niemigrowania, czyli prawem do możliwości pozostania we własnej ziemi.

 

Przymusowy charakter wielu obecnych ruchów migracyjnych skłania do dokładnego rozważenia przyczyn współczesnej migracji. Prawo do pozostania jest wcześniejsze, głębsze i szersze niż prawo do migracji. Obejmuje ono możliwość uczestniczenia w dobru wspólnym, prawo do godnego życia i dostęp do zrównoważonego rozwoju, wszystkie prawa, które powinny być skutecznie zagwarantowane w krajach pochodzenia poprzez rzeczywiste podejmowanie współodpowiedzialności przez społeczność międzynarodową.

Aby promować odpowiednie przygotowanie do obchodów tego dnia, Dykasteria ds. Integralnego Rozwoju Człowieka rozpocznie kampanię komunikacyjną, której celem będzie sprzyjanie pogłębionemu zrozumieniu tematu Orędzia poprzez pomoce multimedialne, materiały informacyjne i refleksje teologiczne.

Źródło:
;