Imieniny: Eleonory, Fortunata, Roberta

Wydarzenia: Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

Małopolska

Wręczono nagrody im. Księdza Stanisława Musiała

 fot. Barbara Munk

6 marca 2015 roku w Auli Wielkiej Akademii Ignatianum w Krakowie, w obecności dostojników kościoła katolickiego oraz dostojników wyznania żydowskiego, władz Krakowa, przedstawicieli świata nauki i kultury, odbyła się uroczystość wręczenia Nagrody im. Księdza Stanisława Musiała.

 

 

Nagroda ta ustanowiona została w 2008 roku przez Klub Chrześcijan i Żydów „Przymierze” w Krakowie. Jej fundatorami są: Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prezydent Miasta Krakowa oraz Gmina Wyznaniowa Żydowska w Krakowie. Przyznawana jest w dwóch kategoriach: za twórczość promującą ducha dialogu i współpracy chrześcijańsko-żydowskiej i polsko-żydowskiej oraz za podejmowanie inicjatyw społecznych na rzecz pojednania.

Laureatami Nagrody im. Księdza Stanisława Musiała za rok 2014 są:

Za całokształt twórczości na rzecz dialogu i pojednania: Ks. Romuald Jakub Weksler-Waszkinel katolicki ksiądz, który – już po święceniach, w 12. roku kapłaństwa – dowiedział się, że jest Żydem ocalonym z Zagłady. Od tego czasu szuka swej tożsamości. Sam o sobie mawia, że jest „Żydem od Jezusa”. Świadectwem jego poszukiwań jest książka: „Zgłębiając tajemnicę Kościoła”. Obecnie ks. Weksler-Waszkinel mieszka w Jerozolimie, pracuje w Instytucie Yad Vashem.

 

Za działalność społeczną w duchu dialogu chrześcijańsko-żydowskiego: Zofia Radzikowska  – doktor prawa, działaczka społeczna wrażliwa na los wykluczonych, niezwykle zasłużona dla dzieła odrodzenia społeczności żydowskiej w Krakowie; od dwóch lat na stronie JCC  regularnie komentuje Torę. Jak mało kto rozumie sens dialogu chrześcijańsko-żydowskiego i nigdy nie uchyla się od obowiązku złożenia świadectwa, rozmowy, wykładu, również dla środowisk chrześcijańskich . 

 

Na uroczystość zaprosili:

Prezydent Miasta Krakowa prof. dr hab. Jacek Majchrowski

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr hab. med. Wojciech Nowak

Rektor Akademii Ignatianum w Krakowie ks. dr hab. Józef Bremer SJ, prof. Ign.

Przewodniczący Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Krakowie Tadeusz Jakubowicz

Prezes Klubu Chrześcijan i Żydów „Przymierze” Janusz Poniewierski

 

Źródło:
;