Imieniny: Ludwiny, Waclawy, Anastazji

Wydarzenia: Światowy Dzień Trzeźwości

Wspomnienia

Wspomnienie liturgiczne bł. - 22 października

Wspomnienie liturgiczne błogosławionego Jana Pawła II będzie obchodzone 22 października. Dekret w tej sprawie wydała Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów.

 

Tekst dekretu ogłosiły dziś Radio Watykańskie i „L'Osservatore Romano” (w wydaniu z jutrzejszą datą). Wspomnienie liturgiczne błogosławionego Jana Pawła II uwzględnione będzie w kalendarzach liturgicznych diecezji rzymskiej oraz diecezji całej Polski.

Dekret, jak się podkreśla na wstępie, ogłoszony został w związku z powszechnym zainteresowanie kultem liturgicznym nowego błogosławionego.

Kongregacja ustanawia, że „w pierwszym roku po beatyfikacji Jana Pawła II, to jest do 1 maja 2012 roku, można będzie odprawiać Mszę św. dziękczynną w znaczących miejscach i dniach”. Odpowiedzialność za to spada w diecezjach na biskupów ordynariuszy, a w zgromadzeniach zakonnych - na przełożonych generalnych.

„Ustanawia się, by w kalendarzach diecezji Rzymu oraz diecezji Polski celebracja ku czci błogosławionego Jana Pawła II papieża wpisana została pod datą 22 października i sprawowana była każdego roku jako wspomnienie” - głosi dokument.

Jeśli chodzi o kalendarze innych diecezji „prośna o wpisanie wspomnienia fakultatywnego błogosławionego Jana Pawła II może zostać przedstawiona w tej Kongregacji przez konferencje biskupów dla ich obszaru, przez biskupa ordynariusza dla jego diecezji, przez przełożonego generalnego dla jego rodziny zakonnej”.

Wybór błogosławionego Jana Pawła II na patrona kościoła „wymaga zgody Stolicy Apostolskiej (por. Ordo dedicationis ecclesiae, Praenotanda n. 4), z wyjątkiem sytuacji, gdy wspomnienie jego zostało już wpisane do lokalnego kalendarza: w tym przypadku nie jest potrzebna zgoda i dla Błogosławionego, pod którego wezwaniem jest kościół, zastrzeżone jest święto”.

Kongregacja ogłosiła także tekst kolekty - modlitwy, która będzie odmawiana podczas Mszy świętych odprawianych ku czci nowego błogosławionego:

Boże, bogaty w miłosierdzie,

z Twojej woli błogosławiony Jan Paweł II, papież,

kierował całym Kościołem,

spraw, prosimy, abyśmy dzięki jego nauczaniu

z ufnością otworzyli nasze serca

na działanie zbawczej łaski Chrystusa,

jedynego Odkupiciela człowieka.

Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg,

przez wszystkie wieki wieków.

;