Imieniny: Wery, Honoriusza, Hieronima

Wydarzenia: Dzień Chłopaka

Uroczystości

Wspomnienie św. Melchiora Grodzieckiego

 fot. wikipedia.org

Kościół katolicki wspomina dziś jednego z trzech Męczenników Koszyckich, kanonizowanego przez św. Jana Pawła II - św. Melchiora Grodzieckiego.

 

Melchior Grodziecki urodził się w Cieszynie w 1584 roku. Wychował się w Grodźcu pod opieką dziadków. Jego ojciec był kasztelanem w pobliskim Cieszynie. Do dzisiejszego dnia w Grodźcu są liczne pamiątki po rodzinie Grodzieckich, którzy m.in. byli fundatorami pierwszego kościoła parafialnego i gdzie do dzisiejszego dnia znajdują się ich groby. Jednym z najcenniejszych zabytków tej miejscowości jest zamek należący do rodziny Grodzieckich.

Melchior ukończył jezuickie kolegium w Wiedniu, a następnie wstąpił do jezuickiego nowicjatu w Brnie. W 1614 r. otrzymał święcenia kapłańskie. Był duszpasterzem w Pradze i niedalekiej wsi Kopanina. Po wypędzeniu jezuitów z Czech w 1618 r. wyruszył na Węgry. Jednak po krótkim pobycie w Brnie znalazł się w 1619 r. w Homonnie, skąd w tym samym roku udał się do Koszyc jako kapelan wojskowy.

Tam też we wrześniu 1619 r. – wraz z dwoma innymi kapłanami – Chorwatem Markiem Kriżem i Węgrem Stefanem Pongraczem – dostał się w ręce żołnierzy Betlena Gabora, księcia Siedmiogrodu. Po okrutnych torturach, połączonych z próbami nakłonienia do rezygnacji z wiary katolickiej, wszyscy trzej kapłani zostali zamordowani, a ich zwłoki zbezczeszczono.

W styczniu 1905 r. papież Pius X ogłosił beatyfikację trzech Męczenników Koszyckich, a w lipcu 1995 r. w Koszycach Jan Paweł II dokonał ich kanonizacji.

W październiku 1905 r., kilka miesięcy po ogłoszeniu Melchiora Grodzieckiego błogosławionym,  cieszyniacy po raz pierwszy świętowali ku czci swego rodaka wyniesionego na ołtarze. Wtedy główne uroczystości odbyły się w jezuickim kościele pw. Serca Pana Jezusa. Ulicami niepodzielonego jeszcze miasta wyruszyła po raz pierwszy procesja. Brali w niej udział pielgrzymi ze Śląska Cieszyńskiego, Polski, Czech, Niemiec i Słowacji.

Po kanonizacji jezuity przez Jana Pawła II tradycja organizowania procesji znowu ożyła, mimo przeszkody w postaci granicy państwowej, dzielącej miasto nad Olzą. Obecnie z kościołów pw. św. Marii Magdaleny w Cieszynie oraz czeskocieszyńskiego kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa wyruszają jednocześnie dwie procesje. Polscy i czescy wierni spotkali się razem w pół drogi – na Moście Przyjaźni, na którym do niedawna były graniczne szlabany i strażnicy.

Źródło:
;