Imieniny: Lucji, Wilhelma, Doroty

Wydarzenia: Dzień Stoczniowca i Marynarza

Pod oknem

Wszystkie dzieła teologiczne i filozoficzne Karola Wojtyły będą wydane w Krakowie

podpisanie listu intencyjnego w sprawie wydania dzieł karola wojtyły fot. Joanna Adamik | Archidiecezja Krakowska

- Myślimy o tym wydarzeniu i dziękujemy Bożej Opatrzności, że dała nam - światu, Polsce, Krakowowi, takiego człowieka, który będąc otwarty na działalność Ducha Świętego, zmienił oblicze tej ziemi - mówił abp Marek Jędraszewski na konferencji prasowej, która odbyła się w dniu urodzin św. Jana Pawła II 18 maja 2018 r. w Domu Arcybiskupów Krakowskich przy ul. Franciszkańskiej 3. 

 

Spotkanie dotyczyło krytycznego opracowania i wydania dzieł teologicznych i filozoficznych ks. kard. prof. Karola Wojtyły, które pod koniec 2017 roku podjął Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie. Inicjatywa znalazła poparcie Prezydenta Miasta Krakowa oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Zespół wykonał już szereg prac przygotowawczych. 18 kwietnia b.r. doszło do spotkania arcybiskupa Marka Jędraszewskiego z Panem Prezydentem Miasta Krakowa Jackiem Majchrowskim i z Panem Leszkiem Zegzdą - członkiem Zarządu Województwa Małopolskiego. Zgodzono się, że nadszedł czas krytycznego opracowania i wydania spuścizny piśmienniczej ks. prof. K. Wojtyły, później, biskupa, arcybiskupa i kardynała. Edycja obliczona jest na 16 tomów - 6 z zakresu filozofii i 10 z zakresu teologii.

Konferencję otworzył metropolita krakowski - Marek Jędraszewski. Wspomniał, że dzisiejsze podpisanie porozumienia o współpracy łączy się z 98. rocznicą urodzin Ojca św. Podziękował Prezydentowi Miasta Krakowa i Zarządowi Województwa Małopolskiego za poparcie tej wielkiej inicjatywy. - Jest to wydarzenie epokowe i jestem głęboko przekonany, że dzieło, przed którym stoimy, jest czymś, co będzie wnikliwie analizowane przez wszystkich ludzi, dla których myśl Karola Wojtyły jest ważna, by poznać jego cały duchowy i intelektualny dorobek, ale także, by zrozumieć to, co go inspirowało i było fundamentem jego myślenia, widzenia świata i działalności duszpasterskiej.

Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski zwrócił uwagę na fakt, że dorobek Karola Wojtyły cieszy się zainteresowaniem, nie tylko ze strony filozofów i teologów, ale także zwykłych ludzi. Wyraził przekonanie, że wydanie dzieł Wojtyły przybliży światu intelektualną spuściznę krakowskiego kardynała.

Leszek Zegzda podkreślił ogromną rolę powołania Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II, a także Muzeum Dom Rodzinny Jana Pawła II w Wadowicach. Mają one za zadanie, wraz z krytycznym wydaniem dzieł Karola Wojtyły, promowanie wielkich idei Papieża Polaka.

Głos zabrał również prof. Jacek Urban - przewodniczący Komitetu Zespołu Naukowego dla wydania dzieł. Zaznaczył, że zespół tworzą pracownicy naukowi Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, którzy, pracując na materiale źródłowym, opracują podstawową bazę dla zrozumienia idei i kierunków, które Karol Wojtyła rozwijał jako papież. Dodał, że dorobek teologiczny i filozoficzny kardynała Wojtyły jest kluczowy dla poznania pontyfikatu Jana Pawła II

Spotkanie zakończyło się podpisaniem listu intencyjnego. Patronat honorowy nad inicjatywą sprawują: metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski, Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski i Marszałek Województwa Małopolskiego Jacek Krupa.

Podpisanie listu intencyjnego łączy się także z rozpoczynającymi się dziś obchodami 40. rocznicy wyboru kardynała Karola Wojtyły na Piotrowy Tron.

Oceń treść:
Źródło:
;