Imieniny: Wita, Jolanty

Wydarzenia: Światowy Dzień Praw Osób Starszych

Dialog

Wyjątkowe spotkanie Franciszka z patriarchą Tawadrosem 

papież Franciszek i patriarcha tawadros fot. Vatican Media

Audiencja środowa w Watykanie miała dziś niecodzienny przebieg. Na zaproszenie Papieża Franciszka uczestniczył w niej patriarcha Tawadros II. Biskup Rzymu i zwierzchnik Koptyjskiego Kościoła Prawosławnego wyrazili pragnienie dalszego zacieśniania współpracy i wspólnego angażowania się w głoszenie Ewangelii. Modlili się również o pokój dla całego świata. 

 

Audiencja odbyła się dokładnie w 50. rocznicę historycznego spotkania papieża Pawła VI z papieżem Szenoudą III w 1973 roku. Było to pierwsze spotkanie Biskupa Rzymu z patriarchą Koptyjskiego Kościoła Ortodoksyjnego, którego zwieńczeniem było podpisanie wspólnej deklaracji chrystologicznej.

Jako pierwszy głos zabrał patriarcha Aleksandrii. „Wzywajmy dla całego świata pokoju, który przewyższa wszelki umysł, modląc się, aby przyszedł on wszędzie i aby stał się nadrzędnym celem przywódców oraz narodów” – powiedział Tawadros II. Zwracając się do Franciszka wyraził wdzięczność za jego służbę dla świata i zapewnił o modlitwie za jego zdrowie i o długie lata życia. Potwierdził wybór drogi miłości we wzajemnych relacjach Kościołów i wolę wspólnego podążania pod prąd chciwego i egoistycznego świata.

Tawadros II podziękował też Franciszkowi za wizytę w Egipcie w 2017 roku, która, jak wskazał, była wielkim błogosławieństwem dla całego kraju. Zwrócił uwagę, że przychodzi z ziemi, na której Ewangelię głosił św. Marek Apostoł. Jego katedra powstała w Aleksandrii, która jest jedną z najstarszych siedzib apostolskich na świecie.

„Ziemia ta została uświęcona wizytą Świętej Rodziny, która pobłogosławiła ją od wschodu do zachodu, od północy do południa. Egipt: ziemia, z której rozprzestrzenił się i ugruntował monastycyzm chrześcijański ze swoimi świętymi Antonim, Makarym i Pachomiuszem, inspirując szkołę aleksandryjską, latarnię teologii w historii, która była i jest świętym miejscem modlitwy przed Bogiem. I wierzymy, że jest ono zachowane nie tylko w Jego rękach, ale także w Jego sercu – podkreślił Tawadros II. - Stoję tu w miejscu, gdzie głosili Paweł i Piotr Apostołowie, i cieszę się, że mogę spotkać się z Tobą na tym wspaniałym placu; kontempluję te kolumny, które podtrzymują to miejsce, pamiętając o obietnicy Boga danej aniołom z Filadelfii: «Zwycięzcę postawię jako filar w świątyni Boga mojego, i już nigdy nie wyjdzie» (Ap 3, 12). Proszę was wszystkich, abyście trzymali się mocno tej obietnicy, abyście pokonywali zło tego świata, ze wszystkimi jego słabościami, jak nas uczyli nasi ojcowie i abyście sprostali odpowiedzialności, jaka na nas spoczywa, i abyście żyli jako słodka woń Chrystusa w tym świecie i gromadzili się w Jego pokoju.“

Franciszek przypomniał, że Tawadros przybył po raz pierwszy do Rzymu 10 maja dziesięć lat temu, kilka miesięcy po wyborze ich obu i zaproponował, aby każdego 10. maja obchodzić „Dzień przyjaźni koptyjsko-katolickiej”. Papież dodał, że obydwaj do siebie dzwonią, wysyłają życzenia, pozostają dobrymi braćmi i nigdy ze sobą się nie sprzeczali.

„Drogi przyjacielu i bracie Tawadrosie, dziękuję ci za przyjęcie mojego zaproszenia w tę podwójną rocznicę i modlę się, aby światło Ducha Świętego oświeciło twoją wizytę w Rzymie, ważne spotkania, które tu odbędziesz, a w szczególności nasze osobiste rozmowy. Szczerze dziękuję za twoje zaangażowanie na rzecz rosnącej przyjaźni między koptyjskim Kościołem prawosławnym a Kościołem katolickim. Wasza Świątobliwość, drodzy biskupi i przyjaciele, razem ze wszystkimi błagam Wszechmogącego Boga za wstawiennictwem świętych i męczenników Kościoła koptyjskiego, aby pomógł nam wzrastać w komunii, w jednej i świętej więzi wiary, nadziei i miłości chrześcijańskiej – podkreślił Papież. – Mówiąc o męczennikach Kościoła koptyjskiego, którzy są również naszymi, chciałbym przypomnieć o męczennikach z libijskiej plaży, którzy niedawno temu ponieśli śmierć za wiarę. Proszę wszystkich obecnych o modlitwę do Boga, aby błogosławił wizytę papieża Tawadrosa w Rzymie i chronił cały koptyjski Kościół prawosławny. Niech ta wizyta przybliży nas do błogosławionego dnia, kiedy będziemy jedno w Chrystusie!“

Źródło:
;