Imieniny: Henryka, Kingi, Andrzeja

Wydarzenia:

Rodzina

Wyjątkowy czas dla każdej rodziny

 fot. Fotolia.com

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie ogłasza XIII Małopolski Konkurs dla rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka pod nazwą „Jan Paweł II oczami Mojej Rodziny”

 

W Małopolsce ponad trzy tysiące dzieci wychowuje się w niemal dwóch tysiącach rodzin, tworzących rodzinną pieczę zastępczą. Dla tej licznej i wyjątkowej społeczności Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, od kilkunastu lat organizuje konkurs Moja Rodzina, promując pozytywny wizerunek rodzicielstwa zastępczego, przy okazji przypadającego na 30 maja Dnia Rodzicielstwa Zastępczego.

W konkursie mogą wziąć udział rodzinne domy dziecka, rodziny zastępcze spokrewnione, niespokrewnione, a także rodziny zastępcze specjalistyczne. Tegoroczna edycja konkursu poświęcona jest upamiętnieniu Świętego Jana Pawła II, w związku z jubileuszem 100-lecia jego urodzin.

Dzieci i rodziny biorące udział w Konkursie mają za zadanie wykonanie pracy, przedstawiającej wspomnienia, związane z osobą św. Jana Pawła II i/ lub jego twórczością i nauczaniem w życiu rodziny. Szczegółowy opis formy, w jakiej prace powinny być wykonane zawiera regulamin konkursu. Dla laureatów i wyróżnionych organizator przewiduje atrakcyjne nagrody finansowe i  rzeczowe!

- Doświadczenie pokazuje, iż tworzenie prac konkursowych jest wyjątkowym czasem dla każdej rodziny. Stwarza możliwość wspólnej pracy, przy której ujawniają się zdolności, rozwijają zainteresowania, budzą talenty. Serdecznie zachęcam do licznego udziału! - przyznaje wicemarszałek Łukasz Smółka.

Prace wraz z kartą zgłoszenia i oświadczeniami należy składać w siedzibie ROPS (ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków na dzienniku podawczym) lub nadsyłać pocztą (z dopiskiem na kopercie: Konkurs  „Jan Paweł II oczami Mojej Rodziny”) w terminie do 17 lipca 2020 r. Decyduje data wpływu pracy do ROPS.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem 12 422 06 36 w. 21, kierując zapytania na adres e-mail: biuro@rops.krakow.pl lub pod adresem strony internetowej http://www.rops.krakow.pl/aktualnosc/konkurs-dla-rodzin-zastepczych-i-rodzinnych-domow-dziecka-2013.html

Oceń treść:
Źródło:
;