Imieniny: Lecha, Lutoslawa

Wydarzenia: Dzień Roku Przestępnego

Pod oknem

Wzrastajcie jako wspólnota wiary i miłości

 fot. Łukasz Kaczyński

- Jesteście żywą cząstką Kościoła krakowskiego i Kościoła powszechnego. Wzrastajcie nadal jako wspólnota wiary i miłości. Pomagajcie waszym dzieciom, by przejmowały od was skarb wiary. Umacniajcie miłość i wierność w waszych małżeństwach - mówił kard. Stanisław Dziwisz podczas Mszy św. sprawowanej w Kantorowicach z okazji 30-lecia parafii. W czasie uroczystości miało miejsce także poświęcenie dzwonów kościelnych.

 

W homilii kard. Dziwisz, odwołując się do słów dzisiejszej Ewangelii, podkreślił, że Jezus przemienił się w obecności uczniów, by umocnić ich wiarę i pokazać, że nie jest zwykłym człowiekiem, a naprawdę Synem Bożym. Wiedział, że takiego potwierdzenia potrzebują i będą potrzebowali szczególnie, kiedy nadejdzie czas Jego męki, śmierci i zmartwychwstania. Kardynał podkreślił, że dzisiejsza Ewangelia dotyczy tak samo każdego z nas. – Dzisiejsza Ewangelia chce umocnić naszą wiarę w Jezusa Chrystusa, który oddał życie za nas wszystkich, aby radykalnie odmienić nasz los i otworzyć nam bramy wiecznego życia w Bożym królestwie. Jezus pragnie przemienić nas wewnętrznie, przemienić nasze serca, aby odrywały się od zła i grzechu, od egoizmu, od nałogów, od nieuporządkowanych przywiązań, byśmy kroczyli drogą prawdy, dobra i miłości. Mamy się dzień po dniu przemieniać, zbliżać do Boga na modlitwie, przez sakramenty święte, a tę przemianę mamy potwierdzać dobrymi uczynkami, czynną miłością naszych bliźnich. Taka jest droga życia chrześcijańskiego, droga uczniów Jezusa, a wszyscy nimi jesteśmy od chrztu świętego.

Na tej chrześcijańskiej drodze wspomaga nas Kościół, który ustanowił Chrystus i w którym jest obecny. Kardynał zaznaczył, że wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za to, aby On był święty, bo wszyscy Go stanowimy. – Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za ukazywanie prawdziwego oblicza Kościoła nawracającego się, pokornego, służącego człowiekowi, prowadzącego ludzi do Boga.

Odnosząc się do mającego nastąpić dziś poświęcenia dzwonów parafialnych, kard. Dziwisz przypomniał, że dzwony od zawsze miały dwa ważne zadania – zwoływały na modlitwę i przypominały o ważnych wydarzeniach. – Tak jest do dziś. Nawet jeżeli zwyczajnie patrzymy raczej na zegarek, myśląc o czekających nas obowiązkach lub spotkaniach, głos dzwonu kościelnego może i powinien przypominać nam, że należymy do żywej wspólnoty uczennic i uczniów Chrystusa – do wspólnoty, która słucha Bożego słowa, karmi się życiodajnymi sakramentami i podejmuje dzieła miłosierdzia. Pogłębiajmy w nas to poczucie przynależności do żywego Kościoła, naszego Kościoła.

W dalszych słowach homilii kardynał wspomniał św. Stanisława, patrona parafii w Kantorowicach oraz św. Jana Pawła II i jego pierwszą pielgrzymkę do ojczyzny, która stała się początkiem obalenia systemu komunistycznego w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej. – Św. Papież Jan Paweł II stał się patronem naszej wolności. Wolność jest wspaniałym darem, ale także niełatwym zadaniem. Przede wszystkim musimy strzec naszej osobistej, wewnętrznej wolności, przejrzystości naszych serc i zamiarów. Musimy chronić nasze serca przed egoizmem, przed zakłamaniem, przed nieżyczliwością okazywaną inaczej myślącym lub należącym do innego stronnictwa politycznego. Musimy się wszyscy cierpliwie uczyć stylu ewangelicznego życia i służby, bezinteresowności, takiego spojrzenia na ludzi i wydarzenia, które było i jest spojrzeniem Jezusa miłosiernego, współczującego, który nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie.

Na zakończenie kardynał dziękował Panu Bogu „za dobro, któremu na imię Parafia św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Kantorowicach”. – Jesteście żywą cząstką Kościoła krakowskiego i Kościoła powszechnego. Wzrastajcie nadal jako wspólnota wiary i miłości. Pomagajcie waszym dzieciom, by przejmowały od was skarb wiary. Umacniajcie miłość i wierność w waszych małżeństwach. Niech wasze rodziny będą oazami dobra, wzajemnego wsparcia i oparcia. Otaczajcie szacunkiem i troską osoby starsze, chore i ubogie. Niech w waszej solidarnej, dojrzałej wspólnocie będzie miejsce dla każdego.

Oceń treść:
Źródło:
;