Imieniny: Marka, Elzbiety

Wydarzenia: Dzień Ewakuacji

Małopolska

Z architekturą przez wieki. Zabytkowe kościoły wypięknieją

marszałek wręcza promesy fot. BP UMWM

Zabytkowe kościoły diecezji tarnowskiej odzyskają dawny blask dzięki wsparciu Województwa Małopolskiego. Suma przeznaczona na wykonanie prac modernizacyjnych i konserwatorskich to ponad 7 mln zł. Środki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Remonty zostaną przeprowadzone w czterech obiektach sakralnych: kościele pw. św. Michała Archanioła w Ropie, bazylice kolegiackiej pw. św. Małgorzaty w Nowym Sączu, kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Wielogłowach i kościele pw. Marii Magdaleny w Szczucinie.

 

Umowę w sprawie przekazania środków na ten cel podpisał marszałek Witold Kozłowski. W wydarzeniu wzięła również udział Marta Mordarska. 

“Dzisiaj podpisujemy umowę oraz przekazujemy promesy na duży projekt poświęcony ochronie zabytków i opiece nad nimi. Cieszę się bardzo, że możemy przekazać dobrą nowinę. Środki przeznaczone dla czterech różnych kościołów będą w szczególności przeznaczone na poważniejsze prace. Dotyczy to przede wszystkim remontów dachów, elewacji, osuszania fundamentów. Z pewnością będzie to z pożytkiem dla wszystkich” – mówił marszałek Witold Kozłowski.

Rolę wsparcia przedsięwzięć służących zachowaniu i ochronie dziedzictwa kulturowego podkreślała wiceprzewodnicząca Komisji Kultury Sejmiku Województwa Małopolskiego Marta Mordarska.

- Samorząd Województwa obecnej kadencji dostrzega potrzeby w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego, a zwłaszcza ochrony zabytków, co pokazał mijający rok w postaci zwiększenia środków o ponad 100% alokacji na ochronę zabytków w Małopolsce, jak również na mniejsze projekty z obszaru Mecenatu Małopolski, których adresatami mogą być również podmioty kościelne. Świątynie są bogactwem kulturowym Małopolski, dostrzegamy to i w wyraźny sposób chcemy naszą pracą wzmacniać ich rolę i znaczenie – podkreślała radna województwa Marta Mordarska.

Promesy z rąk marszałka odebrali: ks. Stanisław Porębski (proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Michała Archanioła w Ropie), ks. Jerzy Jurkiewicz (proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Małgorzaty w Nowym Sączu), ks. Ryszard Mikos (proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Wielogłowach) oraz ks. Zygmunt Warzecha (proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Marii Magdaleny w Szczucinie).

Kościół pw. św. Michała Archanioła w Ropie

Obiekt w Ropie czeka remont dachu, elewacji oraz wnętrza. Wykonana zostanie również konserwacja polichromii na suficie. Teren wokół kościoła zostanie odświeżony – zaplanowane prace to m.in.: remont ogrodzenia, budynku gospodarczego, dzwonnicy, słupów i rzeźb. Małopolska wesprze projekt kwotą ponad 1,9 mln zł.

Bazylika kolegiacka pw. św. Małgorzaty w Nowym Sączu

W ramach prac modernizacyjnych i konserwatorskich w sądeckiej farze zostanie wykonany m.in. remont pokrycia i więźby dachowej, ocieplenie nawy głównej i prezbiterium, konserwacja elementów kamiennych, elewacji z tynku i cegły. Dodatkowo ściany wewnętrzne budynku zostaną pomalowane. Zaplanowano także wykonanie uziemienia instalacji odgromowej oraz konserwację polichromii. Zostaną również przeprowadzone badania archeologiczne i stratygraficzne. Wartość dofinansowania, jakie przekaże Województwo Małopolskie wynosi ponad 2,6 mln zł.

Kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Wielogłowach

Kolejnym modernizowanym obiektem będzie zabytkowy kościół w Wielogłowach, w którym zostanie wykonany  remont dachu. Dodatkowo zostanie wykonana izolacja pionowa fundamentów i osuszenia ścian. Teren wokół kościoła zyska nowe chodniki. Kwota dofinansowania to 780 tys. zł.

Kościół pw. Marii Magdaleny w Szczucinie

W ramach prac zaplanowanych w ostatnim z modernizowanych obiektów zostanie przeprowadzony remont ścian zewnętrznych i wewnętrznych. Oprócz tego zmienione zostaną posadzki, progi kamienne i schody przy drzwiach wejściowych kościoła. Teren wokół budynku również zostanie zagospodarowany – pojawią się tam nowe chodniki. Województwo Małopolskie przekaże na ten cel ponad 1,8 mln zł.

- To wielki dzień dla naszych parafii, dla naszych kościołów. Jesteśmy bardzo wdzięczni za możliwość realizacji projektów, które są ratowaniem dzieł sztuki kultury, a także pomocą dla wiernych, którzy będą się modlić i chwalić Pana Boga w pięknie odnowionych świątyniach. To jest również wkład w dziedzictwo kultury naszego regionu i naszej ojczyzny, bo te nasze kościoły są perełkami na szlaku turystycznym, kulturalnym, historycznym i religijnym – dziękował za finansowe wsparcie proboszcz Parafii w Ropie ks. Stanisław Porębski.

Oceń treść:
Źródło:
;