Imieniny: Wiktora, Cezarego

Wydarzenia: Światowy Dzień Powolności

Polska

 fot. Janusz Halczewski / wikipedia.org

Wszyscy jesteśmy współodpowiedzialni za misje – zwraca uwagę bp Jerzy Mazur w komunikacie na drugą niedzielę Wielkiego Postu, zwaną niedzielą „Ad Gentes” (1 marca). To dzień szczególnej pamięci o misjonarzach oraz okazja do wsparcia ich modlitwą i ofiarą.

 

Wszyscy jesteśmy współodpowiedzialni za misje – zwraca uwagę bp Jerzy Mazur w komunikacie na drugą niedzielę Wielkiego Postu, zwaną niedzielą „Ad Gentes” (1 marca). To dzień szczególnej pamięci o misjonarzach oraz okazja do wsparcia ich modlitwą i ofiarą.

- Pomagając misjonarkom i misjonarzom, których liczba systematycznie wzrasta, spłacamy nasz dług wdzięczności za wiarę – podkreśla przewodniczący Komisji Konferencji Episkopatu Polski ds. Misji bp Jerzy Mazur w komunikacie z okazji niedzieli „Ad Gentes”.  Nazywana tak druga niedziela Wielkiego Postu jest w Polsce obchodzona jako dzień modlitwy, postu i solidarności z misjonarzami. Przypomina o powszechności powołania misyjnego w Kościele.

Mimo że nie wszyscy wierzący wyjeżdżają do krajów misyjnych, wszyscy mogą stać się ich współpracownikami. Dzięki modlitwie i ofiarności wielu ludzi misjonarze mogą pełnić posługę ewangelizacyjną, charytatywną, edukacyjną i medyczną, budować wspólnoty kościelne i udzielać sakramentów. – Misjonarze pomagają ubogim, wspierają chorych, więźniów i starców – wymienia bp Mazur.

Przewodniczący Komisji Konferencji Episkopatu Polski ds. Misji zachęca też do wytrwałej modlitwy w intencji misji. - Chorzy i starsi niech upraszają Boże błogosławieństwo dla posługi misyjnej, ofiarowując swe cierpienia, trudy oraz niedostatki w intencji misji. Dzieci i młodzież niech włączą się w prace parafialnych grup misyjnych – apeluje. W imieniu misjonarzy wyraża wdzięczność wszystkim kapłanom i wiernym za stałą troskę o misje.

Hasło tegorocznej niedzieli „Ad Gentes” - „Z misjonarzami głośmy pojednanie” zwraca uwagę na fakt, że poprzez swoją działalność i obecność, misjonarze starają się pomagać w zabliźnianiu ran w krajach nękanych różnego rodzaju konfliktami. Przykładem tego jest m.in. sanktuarium Matki Bożej w Kibeho, prowadzone przez polskich pallotynów -  miejsce modlitwy o pojednanie i pokój dla doświadczonych wojną w Rwandzie i innych krajach.

Pomóc misjonarzom można na wiele sposobów. Oprócz pomocy modlitewnej misje potrzebują również wsparcia materialnego. Tradycyjnie w drugą niedzielę Wielkiego Postu zbierana jest na ich rzecz ofiara do puszek. Można też przekazać środki finansowe na konto Dzieła Pomocy „Ad Gentes” lub wysłać SMS o treści „MISJE” na numer 72032. – Poprzez naszą hojność stajemy się współpracownikami misjonarzy – podkreśla bp Jerzy Mazur.

Obecnie w 97 krajach świata na wszystkich kontynentach posługuje 2065 misjonarek i misjonarzy z Polski, w tym 50 misjonarzy świeckich. W działalność misyjną chętnie angażują się ludzie młodzi i jako wolontariusze wyjeżdżają na rok lub krócej, by pomagać na misjach. Na całym świecie jest również 19 biskupów misyjnych z Polski. Praca misyjna prowadzona jest często w rejonach konfliktów i wiąże się z niebezpieczeństwem utraty wolności czy życia (według watykańskiej Agencji Fides, w ostatnich 30 latach zamordowano ponad 1000 misjonarek i misjonarzy). Jednak niesie też nadzieję i pokój.

Niedziela „Ad Gentes” to tylko jedna z okazji do pamięci o misjonarzach. W Wielkim Poście prowadzona jest też akcja „Misjonarz na Post” polegająca na wsparciu duchowym konkretnego misjonarza. Kościół w Polsce przygotowuje się też do IV Krajowego Kongresu Misyjnego, który odbędzie się w Warszawie w dniach 12-14 czerwca 2015 r. Zgromadzi on wszystkie środowiska misyjne, wolontariuszy misyjnych, zakony i świeckich, by podsumować dorobek pięćdziesięciolecia pracy misyjnej oraz poszukiwać nowych form animacji misyjnej i wspierania misjonarzy. Organizatorzy pragną „wzbudzić zapał misyjny” w Kościele i w duchu nauczania papieża Franciszka odnowić świadomość odpowiedzialności za misje.

Źródło:
;