Imieniny: Miroslawa, Aleksandra

Wydarzenia:

Skarby Kościoła

Zabytkowe budynki sakralne archidiecezji krakowskiej starannie zabezpieczone przeciwpożarowo

katedra wawelska fot. Krzysztof Petela Bazylika archikatedralna św. Stanisława i św. Wacława

"Zabytkowe budynki sakralne Archidiecezji Krakowskiej  są objęte szczególnym nadzorem oraz troską Kurii Metropolitalnej. Każdy taki obiekt, oprócz codziennej dbałości gospodarzy, czyli Księży Proboszczów, jest z reguły wyposażony w najwyższej jakości pod względem technicznym zabezpieczenia przeciwpożarowe. Zabezpieczenia oraz przestrzeganie procedur bezpieczeństwa są też stale kontrolowane przez Kurię" - czytamy w komunikacie krakowskiej kurii wydanym w związku z pożarem Katedry Notre Dame w Paryżu.


Poniżej pełna treść Komunikatu:

Komunikat na temat zabezpieczeń przeciwpożarowych zabytkowych budynków sakralnych archidiecezji krakowskiej

Zabytkowe budynki sakralne Archidiecezji Krakowskiej  są objęte szczególnym nadzorem oraz troską Kurii Metropolitalnej. Każdy taki obiekt, oprócz codziennej dbałości gospodarzy, czyli Księży Proboszczów, jest z reguły wyposażony w najwyższej jakości pod względem technicznym zabezpieczenia przeciwpożarowe. Zabezpieczenia oraz przestrzeganie procedur bezpieczeństwa są też stale kontrolowane przez Kurię.

Wszystkie zabytkowe kościoły w Małopolsce mają swoich właścicieli, którzy podlegają m.in. przepisom  ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz przepisom prawa budowlanego. W świetle polskiego prawa opieka nad zabytkiem sprawowana jest przez jego właściciela lub posiadacza i polega, w szczególności na zapewnieniu warunków do zabezpieczenia i utrzymania zabytku oraz jego otoczenia, w jak najlepszym stanie oraz korzystania z zabytku w sposób zapewniający trwałe zachowanie jego wartości. Właścicielami obiektów sakralnych są parafie, kościoły rektoralne lub zgromadzenia zakonne (domy zakonne i prowincje zakonne, klasztory oraz opactwa). Proboszczowie mają obowiązek troszczenia się o to, by dobra parafii były administrowane w zgodzie z prawem kanonicznym. Są oni naturalnymi zarządcami tych dóbr. Potwierdzają to także przepisy polskiego prawa wyznaniowego. Każdy zarządca dóbr kościelnych (w tym kościołów jako obiektów budowlanych) przyjmuje na siebie zobowiązanie utrzymywania budynków, zgodnie z zasadami prawidłowego użytkowania, określonymi w art. 61 i pozostałych ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane, w tym prowadzenia książki obiektu budowlanego i wykonywania przeglądów okresowych rocznych i pięcioletnich. W kościołach zabytkowych instalowany jest system przeciwpożarowy z powiadomieniem straży pożarnej. Kościoły powinny być wyposażone w certyfikowany sprzęt przeciwpożarowy. Wojewódzki konserwator zabytków lub działający z jego upoważnienia pracownicy wojewódzkiego urzędu ochrony zabytków prowadzą kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. Na podstawie ustaleń z kontroli, w przypadku ustalenia, że zabytek jest w nieodpowiednim stanie, organy konserwatorskie mogą wydać zalecenia pokontrolne odnośnie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. Do tego dochodzi jeszcze kontrola ze strony organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego oraz straży pożarnej.

Kuria Metropolitalna w Krakowie dokłada także ze swej strony wszelkich starań, by dbałość szczególnie o zabytkowe budynki sakralne była na najwyższym poziomie.  W Archidiecezji Krakowskiej działa specjalna komisja diecezjalna ds. konserwacji zabytków, która troszczy się o nie także pod względem bezpieczeństwa. Ksiądz Ekonom Kurii Metropolitalnej, przed każdą wizytacją biskupią w danej parafii, sprawdza na ile przestrzegane są procedury dotyczące zabezpieczeń przeciwpożarowych w kościołach. Takich kontroli dokonuje się regularnie i często a wszelkie nieprawidłowości są natychmiast korygowane.

Kuria Metropolitalna w Krakowie

Oceń treść:
Źródło:
;