Imieniny: Kseni, Cecylii, Bernardety

Wydarzenia: Dzień Sapera

Małopolska

Zakończenie prac w Klasztorze Ojców Franciszkanów w Krakowie

klasztor franciszkanów fot. Biuro Prasowe UMWM

Klasztor Franciszkanów - poprzez prace budowlane, digitalizację i zakup nowoczesnych technologii zyskał na atrakcyjności, jako ważny element dziedzictwa kulturowego regionu, a także przestrzeni kulturalnej i edukacyjnej w Krakowie.

 

– Inwestycja współfinansowana ze środków unijnych przyczyni się do zwiększonego wykorzystania walorów kulturowych Małopolski i uruchomienia wirtualnej galerii znakomitych księgozbiorów klasztornych, za pomocą urządzeń multimedialnych – powiedział wicemarszałek Łukasz Smółka

W ramach projektu wykonano prace konserwatorskie krużganków, przeprowadzono digitalizację zasobów oraz zakupiono nowoczesne wyposażenie niezbędne do ich prezentacji. Na powierzchni krużganków będzie prowadzona regularna działalność kulturalna na okres przez co najmniej 5 lat od zakończenia realizacji projektu.

Wynikiem tego będzie nadanie nowych funkcji kulturalnych krużgankom dzięki włączeniu ich do takich wydarzeń jak: Dni Franciszkańskie, Dni Małopolski Szlak Kulturowy, Szlak Młodej Polski, Szlak Historii Starego Miasta, Cracovia Sacra, Muzyka w Starym Krakowie, Szlak Historii Metropolii Krakowskiej odnowiona galeria biskupów, promocja historycznych bractw Krakowa: Bractwo Męki Pańskiej, Bractwo Matki Bożej.

Unia Europejska nieustannie wspiera polską kulturę. To dzięki funduszom europejskim możliwe jest zwiększenie atrakcyjności dziedzictwa kulturowego Klasztoru Franciszkanów w Krakowie, co przyczyni się do zachowania polskiego, chrześcijańskiego dziedzictwa kulturowego. Szczególnie poprzez nowoczesne technologie i digitalizację, przestrzeń kulturalna i edukacyjna będzie bardziej dostępna, co ma szczególnie znaczenie w czasach pandemii, gdy często jedynie za pomocą komputera mamy dostęp do dóbr kultury. Ten projekt, to wyraz solidarności pozostałych obywateli Unii Europejskiej z Polakami. Prawie 50% kosztów inwestycji to bezzwrotna pomoc z budżetu Unii. Ta inwestycja będzie służyć nie tylko mieszkańcom Krakowa, ale także gościom z Polski i z Europy, którzy chcą odkrywać skarby kulturowe Klasztoru - mówi Christopher Todd dyrektor Wydziału ds. Polski w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej.

Projekt obejmował także prace konserwatorskie elementów wystroju, wyposażenia oraz wymianę oświetlenia w krużgankach Klasztoru OO. Franciszkanów. Przeprowadzono także digitalizację księgozbioru Biblioteki Zakonu Franciszkanów w Krakowie oraz udostępniono ją w cyfrowej bibliotece.

– Realizacja wyżej wymienionych zadań pozwoliła wdrożyć unowocześnioną ofertę kulturową Klasztoru poprzez zwiększenie przestrzeni o 661 m2 na cele kulturalne – dodaje wicemarszałek Łukasz Smółka.

Wartość projektu: 3 561 621,86 zł, z czego kwota dofinansowania z UE to: 1 619 933,60 zł.

Oceń treść:
Źródło:
;