Imieniny: Anieli, Petroneli

Wydarzenia: Dzień Bociana Białego

Dziedzictwo

Zakończenie realizacji zadania pn. “Zapis czterech wieków diecezji – konserwacja rękopiśmiennych akt wizytacji ze zbiorów Archidiecezji Krakowskiej”

 fot. Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie

Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie zrealizowało kolejny projekt konserwatorski, dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Tegoroczne zadanie pn. Zapis czterech wieków diecezji – konserwacja rękopiśmiennych akt wizytacji ze zbiorów Archidiecezji Krakowskiej obejmowało konserwację zachowawczą 24 woluminów, zawierających rękopisy Akt wizytacji biskupich.

 

Akta wizytacji biskupich pochodzą z najstarszego zbioru spośród archiwaliów przechowywanych w kurialnym archiwum – Działu staropolskiego, który od ponad dekady jest przedmiotem sukcesywnie odbywających się prac konserwatorskich. W tym roku pracami zostały objęte rękopisy, które w swej treści zawierają wizytacje biskupie. Wizytacja, jako taka swoimi korzeniami sięga czasów pierwszych apostołów, którzy odwiedzali gminy chrześcijańskie. Zwyczaj ten wszedł na trwałe do obowiązków biskupa ordynariusza. Podczas takich historycznych wizytacji była robiona szczegółowa „inwentaryzacja” parafii i kościołów. Przechowywane w Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie protokoły z kanonicznych wizytacji parafii wchodzących w skład diecezji w okresie od XVI do połowy XIX w., to najobszerniejszy zachowany zbiór ksiąg wizytacyjnych w Polsce. Te księgi to także najbardziej „sczytany” zbiór w całym archiwum. Cały czas cieszy się ogromnym zainteresowaniem badaczy, ponieważ są to bezcenne źródła do badań historii diecezji i Kościoła w Polsce, jak również historii Polski, biorąc pod uwagę bliskie sąsiedztwo dworu królewskiego i fakt, że w okresie staropolskim diecezja krakowska obejmowała swoim zasięgiem terytorialnym aż 11 obecnych diecezji. W ciągu wieków księgi poddawane były licznym, często niefortunnym naprawom introligatorskim. Realizacja zadania pozwoli właściwe zabezpieczyć kolejne tomy z tego jedynego zachowanego w całości zbioru, dokumentującego szczegółowo, rok po roku dzieje Diecezji i Państwa polskiego na przestrzeni czterech wieków.

Po zakończeniu prac konserwatorskich wszystkie obiekty zostały złożone w magazynie Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie, w pomieszczeniu bez dopływu światła dziennego, w bezpiecznej mikrobiologicznie, klimatyzowanej komorze, wybudowanej specjalnie dla tego zbioru rękopisów. Są one dostępne dla zainteresowanych w czytelni kurialnego archiwum. Zostały także zdigitalizowane i udostępnione w domenie publicznej pod adresem: https://sdm.upjp2.edu.pl/obiekty-archiwalne

Zadanie „Zapis czterech wieków diecezji – konserwacja rękopiśmiennych akt wizytacji ze zbiorów Archidiecezji Krakowskiej” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Całkowita wartość zadania: 139 200,- zł, wartość dofinansowania: 103 200,- zł.

Źródło:
;