Imieniny: Cyryla, Estery, Metodego

Wydarzenia: Dzień Spółdzielczości

Pod oknem

Zakończenie Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan

 fot. Łukasz Kaczyński

W niedzielne popołudnie w Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie odbyło się ekumeniczne nabożeństwo kończące diecezjalny Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Krakowską modlitwę o jedność wzmocniła szczególnie obecność małżeństw mieszanych – katolików z inną denominacją chrześcijańską.

Nabożeństwu przewodniczył kard. Dziwisz, który podkreślił, że dużą rolę na drodze do jedności chrześcijan odgrywa sakrament chrztu, gdyż jest uznawany przez wiele Kościołów. „Jesteśmy tu w miejscu szczególnym, poświęconym wielkiemu orędownikowi jedności chrześcijan, świętemu papieżowi Janowi Pawłowi II. Podejmujemy jego myśl, wyrażaną wielokrotnie, że duszą ekumenizmu jest nawrócenie serca i wspólna modlitwa” – dodał.

Ewangelię odczytali we trójkę ks. Łukasz Kamykowski, teolog Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, ks. Jarosław Antosiuk z polskiego autokefalicznego Kościoła prawosławnego oraz ks. Józef Bartosz z Kościoła ewangelicko-metodystycznego. Również kazanie miało charakter ekumeniczny – wygłosili je wspólnie ks. Roman Pracki z Kościoła ewangelicko-augsburskiego oraz biskup krakowski Grzegorz Ryś.

„Tak naprawdę nie chodzi o wyznanie – chodzi o przynależność do jednego powszechnego Kościoła, którego znakiem jest chrzest. Aby nikt już nie był sam i nie czuł się niczyj” – wskazał ks. Pracki. „Ekumenizm jest wtedy, kiedy ja wierzę, że w kościele obok działa Duch św. ze swoimi darami, które ja mogę zbierać dla siebie. I dopiero wtedy jestem w nurcie ekumenicznym i to jest dzieło Boga, do którego jesteśmy zaproszeni” – uwrażliwiał z kolei bp Ryś.

„Jedność chrześcijan leży nam bardzo na sercu. Mamy wielu przyjaciół różnych wyznań – nie jest zatem to dla nas coś dziwnego wspólnie spotykać się i modlić. Dlatego wspieramy duchowo inicjatywy, które są odzwierciedleniem takiej jedności w szerszym, bardziej powszechnym zakresie” – powiedział pan Michał z Krakowa, który na nabożeństwo przybył z żoną i córką.

W czasie nabożeństwa specjalne błogosławieństwo otrzymały pary mieszane, w których jedna z osób jest koatolikiem, a druga reprezentuje inne wyznanie chrześcijańskie. Miało miejsce także uroczyste odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych oraz przejście przez Bramę Miłosierdzia Sanktuarium św. Jana Pawła II.

Źródło:
;