Imieniny: Wandy, Zenona

Wydarzenia: Dzień Ojca

Pod oknem

Zakończył się II Krajowy Kongres Akcji Katolickiej

 fot. Materiały prasowe

– Macie co robić – zarówno w przestrzeni rodzinnej i społecznej, jak i politycznej czy kulturalnej – zauważa bp Marek Solarczyk krajowy asystent Akcji Katolickiej. II Krajowy Kongres organizacji zakończył się 20 września w Krakowie.

 

„Kongres był nie tylko podsumowaniem naszej dotychczasowej pracy, ale też wyznaczeniem kierunków działań na przyszłość. Jesteśmy świadomi wyzwań, jakie stawia przed nami rzeczywistość. Jesteśmy świadomi zagrożeń, które coraz większe piętno odciskają na naszym społeczeństwie” – mówiła na zakończenie II Krajowego Kongresu Akcji Katolickiej Halina Szydełko, prezes Zarządu Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej. „Pragniemy działać i przeciwdziałać. Pragniemy budować dobro wspólne. Pragniemy zachęcać innych do działania. Nigdy niewolno nam mówić, że nic od nas nie zależy i że nic nie da się zrobić – od nas zależy bardzo wiele. Trzeba to sobie uświadamiać i przekazywać tę prawdę innym niosąc Ewangelię nadziei, jak głosi nasze kongresowe hasło” – dodawała prezes Szydełko.

„Uważamy, że w tej chwili, w rzeczywistości, która nas otacza rodzina jest tematem najważniejszym nie tylko dla naszej organizacji, ale sytuacja rodziny będzie wpływać w ogóle na byt naszego narodu” – powiedział KAI Kazimierz Kryla, przewodniczący Krajowej Rady Katolików Świeckich.

Na troskę o rodzinę jako kluczowe z wielu wyzwań, które domagają się zaangażowania Akcji Katolickiej wskazał także kard. Stanisław Dziwisz w trakcie Mszy św. otwierającej Kongres 17 września w Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie. „Trzeba przede wszystkim inwestować w rodzinę i pomagać rodzinom w trudzie wychowania potomstwa, rozkładając łączący się z tym ciężar na całe społeczeństwo” – mówił metropolita krakowski, który do uczestników Kongresu skierował apel: „Pasterze Kościoła w Polsce liczą na was. Liczą na wasz zapał, entuzjazm, kompetencję i zaangażowanie. Przemieniajmy wspólnie nasz świat. Niech on staje się jeszcze bardziej ludzkim, a więc jeszcze bardziej Bożym”.

„Czy będziemy mówić o przestrzeni rodzinnej, społecznej, politycznej czy kulturalnej, przesłanie podstawowe było jedno: macie co robić. Nawet na poziomie najniższym, jakim jest parafia” – zwrócił uwagę bp Marek Solarczyk, krajowy asystent Akcji Katolickiej.

Sekretarz zarządu Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej w Polsce podkreślił, że pierwszym polem działania świeckich jest życie w ich własnych rodzinach. „Poprzez swoją pracę w rodzinach, powinniśmy te rodziny umacniać i pokazywać dobry przykład funkcjonującej rodziny, który powinien oddziaływać na innych” – mówi Kryla i dodaje, że drugi sposób oddziaływania to wpływ na kościelną hierarchię

„Owoce Kongresu będziemy konsumować przez następne kilka lat. Wszystkie prelekcje, słowa które padły będą dla nas impulsem do konkretnej pracy” – zauważa Kazimierz Kryla i dodaje, że drugim celem Kongresu była integracja członków Akcji Katolickiej z całej Polski. „W ten sposób sami się umacniamy. Pokazujemy wobec siebie, że jesteśmy siłą i że możemy coś zrobić, to też jest ważne i istotne”. Przypomnijmy, w II Krajowym Kongresie Akcji Katolickiej wzięło udział około 700 członków organizacji.

„Akcja Katolicka jako stowarzyszenie świeckich istniejące w Kościele jest niesamowitą okazją dla samych tych ludzi, aby przeżywali z całą radością, nadzieją ale i z odpowiedzialnością swoje życie chrześcijańskie, swoją formację” – zauważył bp Marek Solarczyk. Krajowy asystent Akcji Katolickiej podkreślił, że formacja członków organizacji może stać się okazją do uczynienia powszechną katechizacji dorosłych.

II Krajowy Kongres Akcji Katolickiej odbywał się w Krakowie w dniach 17-20 września pod hasłem: „Nieśmy Ewangelię nadziei”. Zakończył się uroczystą Mszą św. w bazylice Mariackiej w Krakowie. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił abp Stanisław Gądecki. Hierarcha apelował do członków Akcji Katolickiej o bardzo czytelne świadectwo w życiu codziennym. Wskazywał, że chodzi o świadectwo życia, w którym „religia nie pozostaje na marginesie działalności zawodowej, nie jest szatą przywdziewaną przy jakiejś okazji, ale stanowi prawdziwą syntezę naszego życia”.

II Krajowy Kongres Akcji Katolickiej organizowany był w 85 rocznicę powstania organizacji i w 20 lat po jej odrodzeniu. Akcja Katolicka została powołana w Polsce w 1930 roku. Jej działalność przerwała II wojna światowa a komunistyczne rządy na długo uniemożliwiły odrodzenie. Akcja Katolicka w Polsce odrodziła się na wyraźne życzenie Jana Pawła II, który upomniał się o organizację podczas wizyty „ad limina” biskupów polskich w Rzymie w 1993 roku.

Abp Stanisław Gądecki zauważył, że odrodzenie się Akcji Katolickiej po wojnie jest tym cenniejsze, ponieważ jest to jedyne stowarzyszenie, które pozostaje w statutowej, bezpośredniej łączności z hierarchią Kościoła. „Przed wojną cztery odgałęzienia Akcji Katolickiej wykształciły ogromnie zdrowy laikat w Polsce. Dzisiaj też potrzeba takiego laikatu świadomego swojej pozycji a równocześnie świadomego odpowiedzialności wobec innych. Duchowieństwo nie jest w stanie znaleźć się w profanum, czyli wszędzie tam, gdzie pracują ludzie świeccy. Tylko świecki może uprawiać misję w sposób bezpośredni w środowisku, w którym się znajduje, czyli ogarnąć poniekąd szerszy zakres aniżeli duchowieństwo” – stwierdził przewodniczący KEP.

Źródło:
;