Imieniny: Medarda, Maksyma, Seweryna

Wydarzenia: Dzień Informatyka

Małopolska

Zakończyła się III edycja programu edukacyjnego “Młody Asyż"

31 maja 2016 roku Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie zakończył III edycję programu edukacyjnego “Młody Asyż. Młodzież na rzecz tolerancji i pokoju”, w ramach projektu “Oblicza Dialogu”. Hasłem tegorocznych spotkań było: „Źródła wiary. Rola świętych ksiąg w kulturze i religii”. Projekt adresowany jest do uczniów zwłaszcza szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych i pomyślany jako cykliczne, wieloletnie działanie edukacyjno – wychowawcze, mające na celu promowanie działań i postaw otwartych na inne kultury i religie.

 

W ramach tegorocznej edycji zorganizowane zostały różnorodne wydarzenia związane z główną tematyką projektu, w tym: wystawy, wycieczki, spotkania, konkursy, warsztaty, prezentacje, filmy, wywiady itp. Zrealizowane przedsięwzięcia opisane zostały na prowadzonej przez szkoły specjalnej stronie internetowej www.obliczadialogu.pl. Naszą stronę odwiedziło w tym roku 278 tysięcy odbiorców, a zasięg poszczególnych informacji umieszczanych na stronie facebook to sumarycznie ponad 980 tysięcy odbiorców. Uczestnikom  programu, podobnie jak w roku poprzednim, towarzyszyła ekipa Telewizji Polskiej – Oddział Kraków.

W tegorocznej edycji wzieło udział 574 uczniów z Małopolski,  a także z Katowic, Bielska -Białej, Bydgoszczy i Torunia. Projekt dotarł do 8 tysięcy bezpośrednich odbiorców. Merytoryczne działania wsparli swą wiedzą pracownicy Katedry Porównawczych Studiów Cywilizacji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Patronat honorowy:

Kuratorium Oświaty w Krakowie
Katedra Porównawczych Studiów  Cywilizacji Uniwersytetu Jagiellońskiego
Gmina Wyznaniowa Żydowska w Krakowie
Jewish Community Center of Krakow (Centrum Społeczności Żydowskiej w Krakowie )
Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata
Międzynarodowe Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Patronat medialny:

Radio Plus
Portal Franciszkanska3.pl
Portal Tezeusz

Tegorocznymi laureatami jest aż 21 grup projektowych.

Uroczyste podsumowanie tegorocznej edycji odbędzie się 10 czerwca 2016 roku o godzinie 12.00 w Auli św. Jana Pawła II, przy ul. Siostry Faustyny 3 w Krakowie.

Źródło:
;