Imieniny: Iwony, Dezyderego, Kryspina

Wydarzenia: Światowy Dzień Żółwia

Świat

 fot. Materiały prasowe Sanktuarium Bożego Miłosierdzia

W niedzielę 12 czerwca, na zakończenie IV Kongresu o Bożym Miłosierdziu, który odbywał się w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Slavkovicach arcybiskup ołomuniecki Jan Graubner, przewodniczący Konferencji Episkopatu Czech, nowomianowany metropolita Pragi i prymas Czech, zawierzył Republikę Czeską Bożemu Miłosierdziu. Uczynił to słowami św. Jana Pawła II, które zostały po raz pierwszy wypowiedziane w Bazylice Bożego Miłosierdzia w krakowskich Łagiewnikach 17 sierpnia 2002 roku.

 

IV Kongres o Bożym Miłosierdziu w sobotę rozpoczął ks. Zbigniew Bielas, rektor Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. – To wielka radość, że dziś mogę tu być na IV Kongresie o Miłosierdziu Bożym, któremu towarzyszy hasło „Jedność w Chrystusie”. Tej jedności i łączności w duchu miłosierdzia Bożego doświadczamy. Od sierpnia ubiegłego roku przygotowujemy się do 20. rocznicy zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu i łączy się z nami ponad 100 miejsc kultu Bożego Miłosierdzia z wszystkich kontynentów: sanktuaria, parafie, czciciele Bożego Miłosierdzia, a wśród nich również Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Slavkowicach – powiedział.

Uczestnicy Kongresu, który odbywał się w dniach od 10 do 12 czerwca w Slavkovicach i Nowym Mieście na Morawie brali udział w wykładach, nocnym czuwaniu, modlitwie w Godzinie Miłosierdzia oraz licznie gromadzili się wraz z miejscowymi wiernymi w Mszach świętych. W piątek Eucharystii przewodniczył bp Vojtěch Cikrle z Brna, wsobotę – abp Adrian Galbas SAC z Katowic, a w niedzielę abp Jan Graubner.

Centralnym punktem programu było zawierzenie Czeskiej Republiki Bożemu Miłosierdziu. Dokonało się to w roku 20-lecia zawierzenia świata przez św. Jana Pawła II i 20-lecia pracy Zgromadzenia Księży Pallotynów w Czechach. Kościół Miłosierdzia Bożego w Slavkovicach na Morawach powstał w roku 2008. Od 2009 roku jest pod opieką polskich pallotynów, od 2011 roku organizowane są tam Kongresy Miłosierdzia.

Słowo do uczestników Kongresu skierował także Arcybiskup Marek Jędraszewski. Zostało ono odczytane na zakończenie Mszy świętej w niedzielę, bezpośrednio przed Aktem zawierzenia: – Cieszę się, że pozwalacie dotrzeć orędziu Miłosierdzia Bożego również do Waszej Ojczyzny. Życzę, by to spotkanie umocniło wszystkich jego członków do pełnienia czynów miłosierdzia w codziennym życiu i pogłębiło podziw dla Tego, który jest Źródłem Miłosierdzia. Niech to spotkanie przyniesie, zgodnie z pragnieniem Świętego Jana Pawła II Wielkiego, ukojenie i pokój, a także sprawiedliwość i szacunek dla każdego istnienia. Odkrywajcie w niezgłębionym źródle Bożego Miłosierdzia wszelkie potrzebne łaski. Niech towarzyszy Wam również wstawiennictwo Świętej Siostry Faustyny, niestrudzonej Apostołki Miłosierdzia – napisał Metropolita Krakowski.

Źródło:
;