Imieniny: Henryka, Wlodzimierza, Dawida

Wydarzenia: Dzień bez Telefonu Komórkowego

Świat

Zgromadzenie kontynentalne Synodu: Pragniemy razem pielgrzymować drogami Europy, aby głosić radość Ewangelii

biskupi na synodzie fot. Episkopat.pl

Pragniemy razem – święty lud Boży, świeccy i pasterze – pielgrzymować drogami Europy, aby głosić radość Ewangelii, która płynie ze spotkania z Chrystusem – czytamy w nocie końcowej biskupów, podsumowującej drugą część Europejskiego Kontynentalnego Zgromadzenia Synodalnego w Pradze, w której uczestniczyli przewodniczący konferencji episkopatów. 

 

Nota końcowa podaje, że sprawozdania krajowe, praca w grupach i liczne wystąpienia „zostały zebrane w dokumencie końcowym przedstawionym Zgromadzeniu, który będzie wkładem Kościołów w Europie w opracowanie Instrumentum laboris Synodu”.

Biskupi zobowiązali się do dalszego przeżywania i wspierania procesu synodalnego w strukturach i praktyce swoich diecezji. „To doświadczenie troski o cały Kościół w Europie umocniło nas w zobowiązaniu do wiernego przeżywania naszej powszechnej misji. Zobowiązujemy się do wspierania wskazań Ojca Świętego, następcy św. Piotra, na rzecz Kościoła synodalnego czerpiącego z doświadczenia komunii, uczestnictwa i misji w Chrystusie” – czytamy w nocie.

 

Publikujemy pełny tekst noty:

Zgromadzenie kontynentalne Synodu
Nota końcowa biskupów

Dziękujemy Panu za doświadczenie synodalności, które po raz pierwszy na poziomie kontynentalnym zgromadziło nas – biskupów, kapłanów, osoby konsekrowane i świeckich – obok siebie. Cieszymy się, ponieważ podczas tych dni w Pradze odkryliśmy, że chwile wspólnie przeżywanej modlitwy, a jeszcze bardziej praca w zgromadzeniu, były doświadczeniem głęboko duchowym i prawdziwie synodalnym. Wzajemne słuchanie, owocny dialog, relacje z tego, jak nasze wspólnoty kościelne przeżywały pierwszą fazę procesu synodalnego i przygotowywały się do tego spotkania kontynentalnego, są wyraźnym znakiem naszej wyjątkowej przynależności do Chrystusa.

Sprawozdania krajowe, praca w grupach i liczne wystąpienia, których wysłuchaliśmy, zostały zebrane w dokumencie końcowym przedstawionym Zgromadzeniu, który będzie wkładem Kościołów w Europie w opracowanie Instrumentum laboris Synodu. Dziękujemy wszystkim, którzy podzielili się swoimi doświadczeniami ze szczerością i szacunkiem dla różnych wrażliwości. Dziękujemy również Komitetowi Redakcyjnemu za wielką pracę włożoną w opracowanie tego dokumentu.

Jako owoc tego doświadczenia synodalnego, my, biskupi, zobowiązujemy się do dalszego przeżywania i wspierania procesu synodalnego w strukturach i praktyce naszych diecezji. To doświadczenie troski o cały Kościół w Europie umocniło nas w zobowiązaniu do wiernego przeżywania naszej powszechnej misji. Zobowiązujemy się do wspierania wskazań Ojca Świętego, następcy św. Piotra, na rzecz Kościoła synodalnego czerpiącego z doświadczenia komunii, uczestnictwa i misji w Chrystusie.

Pragniemy razem – święty lud Boży, świeccy i pasterze – pielgrzymować drogami Europy, aby głosić radość Ewangelii, która płynie ze spotkania z Chrystusem. Chcemy to czynić razem z wieloma braćmi i siostrami innych wyznań chrześcijańskich.

Pragniemy dążyć do rozszerzenia przestrzeni naszych namiotów, aby nasze wspólnoty kościelne były miejscami, w których każdy czuje się przyjęty.

Praga, 11 lutego 2023 r.
Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes

Źródło:
;