Imieniny: Julii, Danieli, Bogdana

Wydarzenia: Dzień Praw Człowieka

Świadkowie wiary

Zmarł Andrzej Sionek – współpracownik ks. Blachnickiego i dyrektor stowarzyszenia „En Christo”

Andrzej Sionek fot. facebook.com/enchristo

22 stycznia zmarł Andrzej Sionek – wieloletni współpracownik ks. Franciszka Blachnickiego i lider Katolickiego Stowarzyszenia „En Christo – Katolicy w służbie ewangelizacji, odnowy życia i jedności chrześcijan”. Miał 69 lat.

 

„22 stycznia 2022 r. Andrzej Sionek w pokoju i radości odszedł do Boga, któremu służył całe życie” –  poinformował w mediach społecznościowych Zespół Misji EnChristo, którego Andrzej Sionek był założycielem i liderem. Informacje o terminie i miejscu mszy dziękczynnej oraz pogrzebu zostaną podane wkrótce.

Andrzej Sionek razem z żoną Sanitą poświęcili całe swoje życie osobiste i zawodowe na służbę Bogu, angażując się w ruch odnowy Kościoła, ewangelizując, formując wspólnoty i realizując ideę jedności chrześcijan. Wspólnie prowadzili założone przez Andrzeja Katolickie Stowarzyszenie EnChristo. Jako jego liderzy, prowadzili centrum formacyjne i dom spotkań w Lanckoronie. Na stałe mieszkali w Krakowie, gdzie wychowywali swoje córki, Martę i Ewę.

Andrzej urodził się w Krakowie w 1953 roku. Od młodzieńczych lat zaangażowany był w Ruchu Światło-Życie, będąc liderem wspólnot młodzieżowych i studenckich. Był organizatorem pierwszego seminarium Odnowy życia w Duchu Świętym w Krakowie w 1997 roku oraz pierwszych ewangelizacji w ramach Wielkiej Ewangelizacji „Ad Christum Redemptorem” (lata 1997-1998). Studiował fizykę jądrową na Uniwersytecie Jagiellońskim, jednak po uzyskaniu tytułu magistra zdecydował się nie kontynuować studiów w tym kierunku. Poświęcił się całkowicie służbie Kościołowi. Do 1993 roku jego życie i praca koncentrowały się przede wszystkim wokół Ruchu Światło-Życie, gdzie jako bliski współpracownik ks. Franciszka Blachnickiego został współodpowiedzialnym za tworzenie materiałów formacyjnych oraz organizację Centralnej Diakonii Modlitwy i Centralnej Diakonii Ewangelizacji.

Andrzej był nie tylko aktywnym organizatorem i animatorem w Ruchu Światło-Życie, ale także systematycznie pogłębiał swoją wiedzę w dziedzinie teologii, biblistyki, ewangelizacji. W 1986 roku uzyskał licencjat z teologii na KUL, a w 2000 roku obronił rozprawę doktorską pt. Posługa słowa w gminie korynckiej (1Kor 12-14).

Oprócz tego otrzymał roczne stypendium pastoralno naukowe w Edynburgu (1986-87), brał udział w serii seminariów misyjnych w centrum szkoleniowym „Solasen” w Szwecji, a także uczestniczył w kongresach ewangelizacyjnych: w Rzymie, Londynie, Brukseli, Kolmarden, Manili [Filipiny], Surabaja [Indonezja]), gdzie miał okazję doświadczyć życia wspólnot Kościoła i ruchów odnowy.

Był organizatorem Forum Nowej Ewangelizacji przed Światowym Dniem Młodzieży w Częstochowie z udziałem szesnastu Szkół Nowej Ewangelizacji z całej Europy. Od 1989 roku Andrzej Sionek był członkiem Stowarzyszenia Koordynatorów Szkół Ewangelizacji (ACCSE/2000) w ramach inicjatywy pod nazwą Ewangelizacja 2000.

Momentem przełomowym dla powstania Misji EnChristo było założenie w 1993 roku Szkoły Ewangelizacji i Życia Chrześcijańskiego, letniej stacjonarnej szkoły o charakterze ewangelizacyjnym i misyjnym skierowanej na pomoc kościołowi w byłych republikach Związku Radzieckiego. Była to jedyna w Polsce tego typu szkoła, formująca przyszłych ewangelizatorów i liderów wspólnot. Z tego dzieła narodziło się 2 lata później Stowarzyszenie „En Christo – katolicy w służbie ewangelizacji, odnowy życia i jedności chrześcijan” (1995), którego Andrzej był założycielem i dyrektorem. W latach 1993-1999 Szkoła organizowała liczne międzynarodowe seminaria oraz wyjazdy misyjne na Słowację, Łotwę, Litwę, Węgry, Ukrainę oraz do Czech, Rosji, Rumunii i Szkocji.

Od 2000 roku Andrzej wspólnie z Sanitą prowadzili i rozwijali Katolickie Stowarzyszenie EnChristo, w ramach którego zorganizowali ponad 100 seminariów weekendowych poświęconych: ewangelizacji, w szczególności kursom i weekendom Alfa; formacji weekendowej skierowanej dla kobiet i mężczyzn, małżeństw i rodzin, budowaniu relacji przez młodych ludzi; jedności chrześcijan, w szczególności kształtowaniu posługi jedności wśród liderów i młodego pokolenia.

Andrzej Sionek współpracował blisko z ks. Piotrem Hockenem, inicjując Coroczne Międzynarodowe Ekumeniczne Tygodnie Młodych.

W 2002 roku Andrzej Sionek został stałym współpracownikiem Międzywydziałowego Instytutu Ekumenii i Dialogu Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II. W 2012 roku został zaproszony do zespołu Sekretariatu ds. Nowej Ewangelizacji Archidiecezji Krakowskiej. Praca w sekretariacie zaowocowała szczególnie dwiema inicjatywami ewangelizacyjnymi: „BMW” – czyli “Bardziej, Mocniej, Więcej” – ekumenicznej ewangelizacji na stadionie Cracovii w 2012 roku oraz Forum Nowej Ewangelizacji „Całą Ewangelię, Całe Ciało, Całemu Światu” w 2013.

Jak napisano w nocie biograficznej na stronie enchristo.pl Andrzej był nie tylko sprawnym organizatorem, ale przede wszystkim nadawał kierunek Stowarzyszeniu EnChristo. Był także charyzmatycznym mówcą, chętnie zapraszanym przez wspólnoty w całej Polsce. Część swojej wizji zawarł w książkach „Charyzmaty. Aktywna obecność Boga w Kościele” oraz „Napełniajcie się Duchem. Współczesny etos Nowej Ewangelizacji”.

;