Imieniny: Heleny, Wieslawy, Ryty

Wydarzenia: Dzień Praw Zwierząt,

Świat

Zmarł kard. Jozef Tomko, najstarszy kardynał w Kościele

kardynał tomko z Janem pawłem drugim fot. wikipedia.org

W wieku 98 lat zmarł w Rzymie kard. Jozef Tomko, najstarszy członek kolegium kardynalskiego, do którego włączył go w 1985 roku św. Jan Paweł II. Słowacki purpurat był przez wiele lat prefektem Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów oraz przewodniczącym Papieskiego Komitetu ds. Międzynarodowych Kongresów Eucharystycznych. W Watykanie pracował od 1962 roku.

 

Kard. Tomko został w kwietniu serdecznie powitany przez Papieża Franciszka przy okazji audiencji dla pielgrzymów ze Słowacji. Wtedy Ojciec Święty powiedział, że jego obecność pozwala doświadczyć Kościoła jako wspólnoty, która potrafi uszanować starość jako dar. Żartował wówczas, że ma jednak małą wątpliwość, ponieważ kardynał wydaje mu się młodszy od niego. Słowacki purpurat, po uroczystościach pogrzebowych w Rzymie, zostanie pochowany z katedrze św. Elżbiety w Koszycach, w stolicy archidiecezji, z której pochodził.

Święcenia kapłańskie przyjął w 1949 roku, przez 15 lat był wicerektorem Papieskiego Kolegium św. Jana Nepomucena oraz konwiktu dla księży pochodzących z różnych krajów misyjnych. W latach 1962-1966 pracował w wydziale doktrynalnym Kongregacji Nauki Wiary. W roku 1974 został mianowany podsekretarzem w Kongregacji ds. Biskupów. Pięć lat później objął funkcję Sekretarza Generalnego Synodu Biskupów. 15 września 1979 roku przyjął z rąk św. Jana Pawła II święcenia biskupie. Kard. Tomko był bardzo zaangażowany w ruch ekumeniczny. W roku 1972 był członkiem delegacji Stolicy Apostolskiej podczas spotkania ze Światową Federacją Luterańską oraz Światową Radą Kościołów w Genewie. Prowadził także przez osiem lat zajęcia z prawa kanonicznego na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim. Udzielał się również w duszpasterstwie bezpośrednim w wielu parafiach Rzymu oraz pobliskich diecezjach. W roku 1985 Papież Jan Paweł II powierzył mu funkcję prefekta Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów, którą pełnił przez 16 lat. Od 2001 do 2007 roku był przewodniczącym Papieskiego Komitetu ds. Międzynarodowych Kongresów Eucharystycznych.

Źródło:
;