Imieniny: Lecha, Lutoslawa

Wydarzenia: Dzień Roku Przestępnego

Watykan

Zmarł organizator pielgrzymek Jana Pawła II

 fot. Jan Paweł II w Starym Sączu, 1999 r., fot. Tadeusz Warczak

Kard. Roberto Tucci niemal do końca życia chętnie powracał wspomnieniami do podróży Papieża-Polaka, zwłaszcza tych, podczas których przyszły święty odwiedzał swą ojczyznę.

 

Ojciec Święty wspomina z wdzięcznością kilkudziesięcioletnią współpracę, jaką służył Stolicy Apostolskiej zmarły we wtorek wieczorem w Rzymie kard. Roberto Tucci SJ. O. Tucci, jak czytamy w kondolencyjnym przesłaniu, był kolejno – przez 14 lat – redaktorem naczelnym La Civiltà Cattolica (1959-1973), ekspertem na Soborze Watykańskim II, przez 12 lat (1973-1985) dyrektorem generalnym Radia Watykańskiego, a przez prawie 19 – organizatorem podróży zagranicznych Jana Pawła II. „Pozostawia on po sobie pamięć życia czynnego i dynamicznego, oddanego konsekwentnie powołaniu zakonnika czułego na potrzeby innych oraz duszpasterza wiernego Ewangelii i Kościołowi za przykładem św. Ignacego” – pisze Franciszek, który sam należy do założonego przez tego świętego zakonu.

Kard. Roberto Tucci niemal do końca życia chętnie powracał wspomnieniami do podróży Papieża-Polaka, zwłaszcza tych, podczas których przyszły święty odwiedzał swą ojczyznę. A wspominać mógł wiele – zarówno spraw poważnych, jak nieraz wprost groteskowych, o czym opowiada dyrektor programowy Radia Watykańskiego ks. Andrzej Koprowski SJ:

Wraz z jego śmiercią odchodzi ogromne bogactwo doświadczeń, wiedzy o Kościele, o poważnych i o groteskowych szczegółach misji Kościoła. Wspomnę o dwóch. Wiele razy mówił o tym jak wielkie znaczenie dla Watykanu, dla współpracowników Jana Pawła II miała Jego pierwsza wizyta w Polsce. Poprzez tę wizytę poznali, ale i zrozumieli „Papieża z dalekiego kraju”. Podróż do Polski w 1979 roku była znacząca dla zrozumienia przez środowisko urzędów Stolicy Apostolskiej sposobu myślenia i działania Papieża Wojtyły; miała wielkie znaczenie dla „chwycenia wspólnego języka” i harmonijnej współpracy.

O. Tucci przyjeżdżał wielokrotnie do Polski, by przygotować wizyty apostolskie Jana Pawła II, a potem towarzyszył Papieżowi. Nie są to «podróże turystyczne», trzeba rozwiązywać wiele problemów, czasem i napięć. Wizycie w 1987 r. napięć politycznych nie brakowało. Władze były uważne na każdy gest i słowo Papieża, zwłaszcza na słowo „solidarność”. W jakimś momencie mówiono o możliwości „przerwania wizyty”. Jan Paweł II Mszą św. dla świata pracy zakończył wizytę w Gdańsku i przyleciał do Częstochowy. Z o. Tuccim szliśmy jasnogórskimi wałami i w jakimś momencie zatrzymał się on, pokazał mi jedno z okien klasztoru i z uśmiechem powiedział: „Wczoraj bezpieka na mnie naciskała, by Papież nie mówił o Solidarności. Argument był i taki, że według ich wiedzy jest groźba zamachu na Papieża. Zapytałem: «A z którego okna będą strzelali?». Zaskoczony ubek wskazał na jedno z okien klasztoru: «To właśnie to» i wyciągnął w jego stronę palec. Odpowiedziałem: «Skoro wiecie, z którego będą strzelali, to pilnujcie dobrze»”.

Kard. Tucci ukończyłby w niedzielę 19 kwietnia 94. rok życia. Urodzony w 1921 r. w Neapolu jako syn katolika i anglikanki, wstąpił do Towarzystwa Jezusowego mając 15 lat. Po święceniach kapłańskich i doktoracie z teologii był profesorem, a następnie pełnił przypomniane w papieskim telegramie funkcje. Jako ekspert soborowy wniósł wkład w Dekret o apostolstwie świeckich i w Konstytucję duszpasterską o Kościele w świecie współczesnym. Zaangażowany w sprawę jedności chrześcijan uczestniczył w ważnych spotkaniach ekumenicznych. W 2001 r. został w 80. roku życia mianowany kardynałem.

Pogrzeb kard. Tucciego planowany jest na piątek 17 kwietnia w bazylice watykańskiej. Mszę pogrzebową koncelebrować będą o godz. 15:30 kardynałowie i biskupi z dziekanem Kolegium Kardynalskiego, kard. Angelo Sodano. Na zakończenie obrzędom liturgicznego pożegnania zmarłego przewodniczyć będzie Papież.

Źródło:
;