Imieniny: Henryka, Wlodzimierza, Dawida

Wydarzenia: Dzień bez Telefonu Komórkowego

Dialog

Zwierzchnik prawosławnej Cerkwi Czech i Słowacji u Papieża

metropolita rastislav fot. Saint-Petersburg Theological Academy / wikipedia.org

Franciszek zwrócił uwagę na wspólne dziedzictwo Cyryla i Metodego. Podkreślił, że do jedności zobowiązuje nas również wielkie grono męczenników, które wyznało wierność Jezusowi, również w czasach ateistycznych prześladowań.

 

Święci Cyryl i Metody to nie tylko wspólne dziedzictwo katolików i prawosławnych, ale również prekursorzy ekumenizmu. W swoich czasach potrafili bowiem przezwyciężyć podziały między chrześcijanami należącymi do różnych kultur i tradycji. Zwrócił na to uwagę Papież przyjmując goszczącego w tych dniach w Watykanie zwierzchnika autokefalicznej Cerkwi prawosławnej Czech i Słowacji. Jest to stosunkowo niewielka wspólnota. Liczba rodzimych wiernych nie przekracza 75 tysięcy. Z posługi tego Kościoła korzystają też jednak liczni w tych krajach migranci z Ukrainy.

Zwracając się do metropolity Rastislava, Franciszek wyraził nadzieję na postęp w drodze do jedności, między innymi dzięki pracom mieszanej komisji teologicznej, w której Cerkiew z Czech i Słowacji bierze czynny udział.

Papież zwrócił też uwagę na wielkie dziedzictwo Cyryla i Metodego, którzy prowadzili swą misję w tej części Europy.

“Zgodnie z tradycją to bracia Cyryl i Metody, pochodzący z Tesalonik, przywieźli papieżowi Adrianowi II relikwie św. Klemensa, jednego z pierwszych biskupów Rzymu, który zmarł na wygnaniu za panowania cesarza Trajana. Ten gest Cyryla i Metodego przypomina nam, że my, chrześcijanie, wspólnie odziedziczyliśmy ogromne dziedzictwo świętości i nadal powinniśmy się nim dzielić – mówił Franciszek. – Spośród tak wielu świadków niezliczeni męczennicy, jak św. Klemens, wyznali wierność Jezusowi w minionych wiekach, a także w niedawnych czasach, choćby wtedy, gdy ateistyczne prześladowania dotknęły waszych krajów. Również i dziś cierpienia wielu braci i sióstr prześladowanych z powodu Ewangelii są pilnym wezwaniem, które domaga się od nas dążenia do większej jedności”.

Oceń treść:
Źródło:
;